W okresie wakacyjnym interesanci przyjmowani są w sekretariacie szkoły po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym 509 239 807
Szkoła Policealna Farmaceutyczna w Koszalinie

Kierunek kształcenia:

technik farmaceutyczny

Rejestracja szkoły:

Szkoła jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Koszalin pod poz. 133 - zaświadczenie Prezydenta Miasta z dnia 13.09.2005 r.

Siedziba szkoły:

Europejskie Centrum Edukacyjne w Koszalinie
75-604 Koszalin ul. Chałubińskiego 15

Uprawnienia szkoły publicznej:

Nadane przez Prezydenta Miasta Koszalin decyzją nr 13/05 z dnia 13.09.2005 r.

Nadzór pedagogiczny:

Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie

Organ prowadzący:

Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka"

Organizacja kształcenia:

  • nauka trwa 2,5 roku;
  • dogodne godziny kształcenia dla osób pracujących;
  • ocenianie uczniów jest bieżące jak w szkole dla młodzieży (nie ma egzaminów semestralnych);
  • kończącnaukę uczniowie otrzymują świadectwo ukończenia studium;
  • uczniowie po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie uzyskają dyplom wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie.

Egzamin zawodowy:

Uczniowie przystępują do egzaminu zawodowego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży. Egzamin przeprowadzany jest w siedzibie szkoły.
Policealna Szkoła Farmaceutyczna w Koszalinie, prowadzona przez Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka", istnieje od 2005 r.
Jej siedziba mieści się w Zespole Szkół nr 1 w Koszalinie ("Ekonom") przy ulicy Andersa 30. Sekretariat jest umiejscowiony w pobliżu szkoły w budynku tzw. "Związkowcu" przy ulicy Zwycięstwa 137/139, VI piętro, pok. 604.

Zapraszamy
wszystkich, którzy pragną zdobyć atrakcyjny i przyszłościowy zawód w dwa lata, dobrze przygotować się do egzaminu i przyszłej pracy.

Kształci
my od 2005 roku w zawodzie technika farmaceutycznego.

Cieszymy się uznianiem
aptekarzy zatrudniających naszych absolwentów. Niemalże w każdej koszalińskiej aptece pracują absolwenci Studium.

Dajemy wszystkim szansę
zdobycia zawodu. Nie ma ograniczeń wieku słuchaczy ani egzaminów wstępnych. Nauczyciele w pierwszej fazie kształcenia uzupełniają braki wiedzy uczniów z chemii i biologii.

Gwarantujemy pełną realizację
programu nauczania, dobre przygotowanie do egzaminu zawodowego, umiarkowane stałe czesne.

Zatrudniamy stałą doświadczoną kadrę
dydaktyczną. Zajęcia prowadzą czynni zawodowo farmaceuci i kompetentni nauczyciele.

Dysponujemy profesjonalnie wyposażonymi
pracowniami. Kształcenie praktyczne odbywa się już w I semestrze.

Zapewniamy bezpłatne
materiały i substancje do ćwiczeń, literaturę fachową, w tym wszystkie aktualne wydania Farmakopei Polskiej, Leki współczesnej terapii.

Udostępniamy każdemu uczniowi
zestaw podręczników wartości ponad 500 zł:
1. Farmakologia dla policealnych szkół farmaceutycznych, t.I i II, Modnicki,
2. Receptura apteczna, Jachowicz,
3. Ćwiczenia z receptury, Krówczyński, Jachowicz,
4. Farmakognozja – podręcznik dla studentów farmacji, Kohlmünzer,
5. Fizjologia człowieka – podręcznik dla studentów licencjatów medycznych, Borodulin-Nadzieja,
6. Mały atlas anatomiczny, Aleksandrowicz,
7. Podręcznik pierwszej pomocy,
8. Praktyczne obliczenia farmaceutyczne,
Bonner,
9. Język angielski w aptece lub Język niemiecki w aptece, Carra,
10. Język migow
y w terapii, Szczepankowski
i inne ze szkolnego księgozbioru


Finansujemy
praktyczną naukę zawodu. Szkoła współpracuje z Wojewódzkim Szpitalem w Koszalinie.

Prowadzimy
bez dodatkowych opłat naukę języka angielskiego lub niemieckiego, szkolenie z pierwszej pomocy medycznej.

Umożliwiamy uczniom
przystępowanie do państwowego egzaminu zawodowego w szkole. Studium ma status ośrodka egzaminacyjnego.

Wyróżnia nas już potwierdzona wysoka jakość kształcenia i bardzo dobra zdawalność egzaminu zawodowego: kilkakrotnie 100 proc. absolwentów zdało państwowy egzamin zawodowy.

Warto pamiętać, że szkoły "Stopki" to szkoły godne zaufania!

Telefon

+48 509 293 807

Adres

Szkoła Policealna Farmaceutyczna w Koszalinie

Europejskie Centrum Edukacyjne w Koszalinie
75-604 Koszalin ul. Chałubińskiego 15