Zgodnie z art. 90 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne przy wykonywaniu w aptece czynności fachowych mogą być zatrudnieni wyłącznie farmaceuci i technicy farmaceutyczni w granicach ich uprawnień zawodowych.

Technikiem farmaceutycznym jest osoba, która ukończyła 2-letnią szkołę policealną publiczną lub niepubliczną z uprawnieniami publicznymi, zdała egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i uzyskała dyplom technika farmaceutycznego.

Załączniki:
Pobierz ten plik (dyplom od 2014.doc)dyplom od 2014.doc[ ]1201 kB
Pobierz ten plik (suplement do dyplomu.pdf)suplement do dyplomu.pdf[ ]936 kB