Priumus Optimorum

 

Nasz podręcznik

.

Komunikaty:

- dla zdających egzamin zawodowy w czerwcu 2016 r.
 Termin przekazania szkołom wyników oraz świadectw i dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie - 26 sierpnia  (piątek)

- dla kandydatów do studium
Spotkanie rekrutacyjne odbędzie się 3 września (sobota) o godz. 10 w Zespole Szkół Ekologicznych w Zielonej Górze przy ul. Francuskiej 25a w sali nr 115. Tego dnia planowany jest także początek zajęć lekcyjnych.