Priumus Optimorum

 

Nasz podręcznik

Szkoła prowadzi nabór na kierunki:

- technik farmaceutyczny,
- opiekun medyczny,
- higienistka stomatologiczna.

Spotkanie rekrutacyjne odbędzie się 3 września (sobota) o godz. 10 w Zespole Szkół Ekologicznych w Zielonej Górze przy ul. Francuskiej 25a w sali nr 115. Tego dnia planowany jest także początek zajęć lekcyjnych.

 

100% absolwentów szkoły w Zielonej Górze zdało w czerwcu 2015 r. egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik farmaceutyczn. Od kilku lat zdawalność przekracza 90% i jest najwyższa w woj. lubuskim.