Szczegółowe informacje dla kandydatów do Policealnego Studium Farmaceutycznego w Wyszkowie


Rekrutacja na rok szkolny 2017/18 - zajęcia od września! Zapisz się już dziś!

 

Warunki rekrutacji na kierunki: technik farmaceutyczny, technik masażysta:

Do studium przyjmowani są absolwenci szkół średnich (matura nie jest konieczna) bez ograniczeń wiekowych.

Dokumenty wymagane przy zapisie:
•    podanie -> [poniżej w załącznikach],
•    świadectwo ukończenia szkoły średniej,
•    orzeczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki w wybranym zawodzie (skierowanie w sekretariacie szkoły),
•    trzy zdjęcia legitymacyjne,
•    kserokopia dowodu osobistego,
•    dowód wpłaty wpisowego z nazwą studium. Wpisowe w wysokości 100 zł można wpłacić w sekretariacie szkoły lub na konto:

Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka",
18-403 Łomża, al. Piłsudskiego 83
Nr rachunku: 81 1060 0076 0000 3300 0071 6804
z dopiskiem: wpisowe do studium w Wyszkowie

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły do końca sierpnia. Ważna jest kolejność składania podań.

Przyjęcie do studium odbywa się bez egzaminu wstępnego na spotkaniu rekrutacyjnym pod koniec sierpnia, którego termin ustala dyrektor szkoły. Warunkiem przyjęcia jest prawidłowość złożonych dokumentów i podpisanie umowy o naukę. Kandydat ma prawo do zwrotu wpisowego, jeśli zawiadomi szkołę o rezygnacji z przyjęcia do studium do dnia spotkania rekrutacyjnego.

Opłata za naukę:
•    technik farmaceutyczny: czesne 1250 zł za semestr (płatne w ratach miesięcznych po 250 zł bez wakacji),
•    technik masażysta: czesne 1000 zł za semestr (płatne w ratach miesięcznych po 200 zł bez wakacji).

Otrzymasz zniżkę:
•    5% za płatność za semestr z góry

Nie płacisz za:
•  odczynniki chemiczne, materiały i sprzęt do ćwiczeń;
•  podręczniki;
•  praktyki zawodowe;
•  zaświadczenia do ZUS i KRUS;
•  świadectwa szkolne;
•  egzamin zawodowy (w pierwszym podejściu);
•  miesiące wakacyjne lipiec i sierpień.

 

Zarejestruj się ON-LINE

 

Załączniki:
Pobierz ten plik (podanie Wyszków.doc)podanie Wyszków.doc[ ]38 kB
Pobierz ten plik (podanie Wyszków.pdf)podanie Wyszków.pdf[ ]73 kB