Policealne Studium Farmaceutyczne w Wyszkowie

 

Kierunki kształcenia:

technik farmaceutyczny,
technik masażysta

Rejestracja szkoły:

Studium jest wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Starostę Powiatu Wyszkowskiego pod nr EP.4330.12.02.2011 (zaświadczenie nr 6/2011 z dnia 09.09 2011 r.)

Siedziba Studium:

Zespół Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej Curie w Wyszkowie, ul. I Armii Wojska Polskiego 89

Uprawnienia szkoły publicznej:

nadane decyzją Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 09.09.2011 r.

Nadzór pedagogiczny:

Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie

Organ prowadzący:

Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka"

Organizacja kształcenia:

  • nauka trwa 2,5 roku;
  • dogodne godziny kształcenia dla osób pracujących;
  • ocenianie uczniów jest bieżące jak w szkole dla młodzieży (nie ma egzaminów semestralnych);
  • kończącnaukę uczniowie otrzymują świadectwo ukończenia studium;
  • uczniowie po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie uzyskają dyplom wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie.
Egzamin zawodowy:
Uczniowie Studium przystępują do egzaminu zawodowego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie. Egzamin przeprowadzany jest w siedzibie szkoły.
Załączniki:
Pobierz ten plik (statut Wyszków.pdf)statut PSF w Wyszkowie[ ]9020 kB