Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka"
al. Piłsudskiego 83, 18-403 Łomża
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30
tel. (86) 216 42 61
faks (86) 215 11 51
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.szkoly.stopkapress.com.pl

 

Policealne Studium Farmaceutyczne w Wyszkowie
siedziba: Zespół Szkół nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie
07-200 Wyszków, ul. I Armii Wojska Polskiego 89
sekretariat czynny codziennie w godz. 8-15
tel. (29) 74 25 427
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Policealne Studium Farmaceutyczne w Wyszkowie

 

Kierunki kształcenia:

technik farmaceutyczny,
technik masażysta

Rejestracja szkoły:

Studium jest wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Starostę Powiatu Wyszkowskiego pod nr EP.4330.12.02.2011 (zaświadczenie nr 6/2011 z dnia 09.09 2011 r.)

Siedziba Studium:

Zespół Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej Curie w Wyszkowie, ul. I Armii Wojska Polskiego 89

Uprawnienia szkoły publicznej:

nadane decyzją Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 09.09.2011 r.

Nadzór pedagogiczny:

Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie

Organ prowadzący:

Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka"

Organizacja kształcenia:

  • nauka trwa 2,5 roku;
  • dogodne godziny kształcenia dla osób pracujących;
  • ocenianie uczniów jest bieżące jak w szkole dla młodzieży (nie ma egzaminów semestralnych);
  • kończącnaukę uczniowie otrzymują świadectwo ukończenia studium;
  • uczniowie po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie uzyskają dyplom wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie.
Egzamin zawodowy:
Uczniowie Studium przystępują do egzaminu zawodowego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie. Egzamin przeprowadzany jest w siedzibie szkoły.
Załączniki:
Pobierz ten plik (statut Wyszków.pdf)statut PSF w Wyszkowie[ ]9020 kB

Szczegółowe informacje dla kandydatów do Policealnego Studium Farmaceutycznego w Wyszkowie


Rekrutacja na rok szkolny 2017/18 - zajęcia od września! Zapisz się już dziś!

 

Warunki rekrutacji na kierunki: technik farmaceutyczny, technik masażysta:

Do studium przyjmowani są absolwenci szkół średnich (matura nie jest konieczna) bez ograniczeń wiekowych.

Dokumenty wymagane przy zapisie:
•    podanie -> [poniżej w załącznikach],
•    świadectwo ukończenia szkoły średniej,
•    orzeczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki w wybranym zawodzie (skierowanie w sekretariacie szkoły),
•    trzy zdjęcia legitymacyjne,
•    kserokopia dowodu osobistego,
•    dowód wpłaty wpisowego z nazwą studium. Wpisowe w wysokości 100 zł można wpłacić w sekretariacie szkoły lub na konto:

Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka",
18-403 Łomża, al. Piłsudskiego 83
Nr rachunku: 81 1060 0076 0000 3300 0071 6804
z dopiskiem: wpisowe do studium w Wyszkowie

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły do końca sierpnia. Ważna jest kolejność składania podań.

Przyjęcie do studium odbywa się bez egzaminu wstępnego na spotkaniu rekrutacyjnym pod koniec sierpnia, którego termin ustala dyrektor szkoły. Warunkiem przyjęcia jest prawidłowość złożonych dokumentów i podpisanie umowy o naukę. Kandydat ma prawo do zwrotu wpisowego, jeśli zawiadomi szkołę o rezygnacji z przyjęcia do studium do dnia spotkania rekrutacyjnego.

Opłata za naukę:
•    technik farmaceutyczny: czesne 1250 zł za semestr (płatne w ratach miesięcznych po 250 zł bez wakacji),
•    technik masażysta: czesne 1000 zł za semestr (płatne w ratach miesięcznych po 200 zł bez wakacji).

Otrzymasz zniżkę:
•    5% za płatność za semestr z góry

Nie płacisz za:
•  odczynniki chemiczne, materiały i sprzęt do ćwiczeń;
•  podręczniki;
•  praktyki zawodowe;
•  zaświadczenia do ZUS i KRUS;
•  świadectwa szkolne;
•  egzamin zawodowy (w pierwszym podejściu);
•  miesiące wakacyjne lipiec i sierpień.

 

Zarejestruj się ON-LINE

 

Załączniki:
Pobierz ten plik (podanie Wyszków.doc)podanie Wyszków.doc[ ]38 kB
Pobierz ten plik (podanie Wyszków.pdf)podanie Wyszków.pdf[ ]73 kB
Policealne Studium Farmaceutyczne w Wyszkowie


Policealne Studium Farmaceutyczne w Wyszkowie, prowadzone przez Stowarzyszenie "Stopka" istnieje od 2011 r. Jego siedziba mieści się w Zespole Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wyszkowie przy ul. I-Armii Wojska Polskiego 89.

Zapraszamy wszystkich, którzy pragną zdobyć atrakcyjny i przyszłościowy zawód w dwa lata, dobrze przygotować się do egzaminu i przyszłej pracy.

Kształcimyw zawodzie technika farmaceutycznego.

Uczymy w systemie weekendowym: piątek po południu, sobota, niedziela.

Dajemy wszystkim szansę zdobycia zawodu. Nie ma ograniczeń wieku słuchaczy ani egzaminów wstępnych. W szkole panuje przyjazna atmosfera.

Gwarantujemy pełną realizację programu nauczania, dobre przygotowanie do egzaminu zawodowego, umiarkowane stałe czesne (patrz zakładka rekrutacja).

Zatrudniamy doświadczoną kadrę dydaktyczną. Zajęcia prowadzą czynni zawodowo farmaceuci i kompetentni nauczyciele.

Dysponujemy profesjonalnie wyposażonymi pracowniami. Kształcenie praktyczne odbywa się już w I semestrze.

Zapewniamy bezpłatne materiały i substancje do ćwiczeń, literaturę fachową, w tym wszystkie aktualne wydania Farmakopei Polskiej, Leki współczesnej terapii.

Udostępniamy każdemu uczniowi zestaw podręczników wartości ponad 500 zł:
1. Farmakologia dla policealnych szkół farmaceutycznych, t.I i II, Modnicki,
2. Receptura apteczna, Jachowicz,
3. Ćwiczenia z receptury, Krówczyński, Jachowicz,
4. Farmakognozja – podręcznik dla studentów farmacji, Kohlmünzer,
5. Fizjologia człowieka – podręcznik dla studentów licencjatów medycznych, Borodulin-Nadzieja,
6. Mały atlas anatomiczny, Aleksandrowicz,
7. Podręcznik pierwszej pomocy,
8. Praktyczne obliczenia farmaceutyczne,
Bonner,
9. Język angielski w aptece lub Język niemiecki w aptece, Carra,
10. Język migow
y w terapii, Szczepankowski
i inne ze szkolnego księgozbioru

Finansujemy praktyczną naukę zawodu realizowaną w pracowniach szkolnych i aptekach ogólnodostępnych.

Prowadzimy bez dodatkowych opłat naukę języka angielskiego lub niemieckiego, szkolenie z pierwszej pomocy medycznej.

Umożliwiamy uczniom przystępowanie do państwowego egzaminu zawodowego w szkole. Studium ma status ośrodka egzaminacyjnego. 

Wyróżnia nas wysoka zdawalność egzaminu zawodowego - 100% w 2014 i 2015 r.


Warto pamiętać, że szkoły "Stopki" to szkoły godne zaufania!