Priumus Optimorum

 

Nasz podręcznik

Policealne Studium Farmaceutyczne we Włocławku

 

Kierunek kształcenia:

technik farmaceutyczny

Rejestracja szkoły:

Studium jest wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Włocławka pod nr 47 (zaświadczenie nr 18 z dnia 21 maja 2001 r.).

Siedziba Studium:

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, ul. Okrzei 94A

Uprawnienia szkoły publicznej:

od dnia podjęcia działalności, tj. od 1.09.2001 r. nadane decyzją Zarządu Miasta Włocławka nr 13/2001 z dnia 6 czerwca 2001 r.

Nadzór pedagogiczny:

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty w Bydgoszczy - Delegatura we Włocławku

Organ prowadzący:

Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka"

Organizacja kształcenia:

  • nauka trwa dwa lata (cztery semestry), klasyfikacja jest po każdym semestrze;
  • kształcenie prowadzone jest systemem stacjonarnym, weekendowym;
  • zajęcia odbywają się od września do czerwca przez trzy-cztery dni w tygodniu: czwartek i piątek (po południu) oraz sobotę i niedzielę (od rana);
  • liczba godzin lekcyjnych w tygodniu 28;
  • ocenianie uczniów jest bieżące jak w szkole dla młodzieży (nie ma egzaminów semestralnych);
  • kończąc IV semestr nauki po zaliczeniu przewidzianych programem zajęć absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studium;
  • absolwenci po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technika farmaceutycznego uzyskają dyplom wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku.

Egzamin zawodowy:
Absolwenci Studium przystępują do egzaminu zawodowego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku. Egzamin przeprowadzany jest w szkole.

Egzamin zawodowy

Załączniki:
Pobierz ten plik (statut Włocławek.pdf)statut PSF we Włocławku[ ]9402 kB