Priumus Optimorum

 

Nasz podręcznik

100% absolwentów studium we Włocławku zdało w czerwcu 2015 r. państwowy egzamin zawodowy i uzyskało tytuł technika farmaceutycznego.

Od roku szkolnego 2012/13 Policealne Studium Farmaceutyczne we Włocławku zmieniło siedzibę. Teraz zajęcia odbywają się w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku przy ul. Okrzei 94A.