Policealne Studium Farmaceutyczne w Stargardzie Szczecińskim

 

Kierunek kształcenia:

technik farmaceutyczny

Rejestracja szkoły:

Studium jest wpisane do prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim ewidencji działalności oświatowej pod nr OK.3.Żi.4321-99/08.

Siedziba Studium:

Zespół Szkół Nr 5 Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim - Kluczewie przy ul. Śniadeckiego 4-6

Uprawnienia szkoły publicznej:

od dnia podjęcia działalności, tj. od 1.09.2008 r. nadane przez Starostę Stargardzkiego decyzją nr OK.3.Żi-4324-38 z dnia 13 marca 2008 r.

Nadzór pedagogiczny:

Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie

Organ prowadzący:

Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka"

Organizacja kształcenia:

  • nauka trwa 2,5 roku;
  • dogodne godziny kształcenia dla osób pracujących;
  • ocenianie uczniów jest bieżące jak w szkole dla młodzieży (nie ma egzaminów semestralnych);
  • kończącnaukę uczniowie otrzymują świadectwo ukończenia studium;
  • uczniowie po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie uzyskają dyplom wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie.
Egzamin zawodowy:
Uczniowie Studium przystępują do egzaminu zawodowego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie. Egzamin przeprowadzany jest w siedzibie szkoły.
Załączniki:
Pobierz ten plik (statut Stargard.pdf)statut PSF w Stargardzie[ ]9156 kB