Priumus Optimorum

 

Nasz podręcznik

.

Komunikaty:

- dla zdających egzamin zawodowy w czerwcu 2016 r.
26 sierpnia (piątek) - termin przekazania szkołom wyników oraz świadectw i dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

- dla uczniów i kandydatów
9 września - spotkanie rekrutacyjne kandydatów i rozpoczęcie zajęć w nowym roku szkolnym