Priumus Optimorum

 

Nasz podręcznik

Policealne Studium Farmaceutyczne w Słupsku

 

Kierunki kształcenia:

technik farmaceutyczny

Rejestracja szkoły:

Studium farmaceutyczne jest wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych gminy miejskiej Słupsk pod pozycją 119 (zaświadczenie nr 9/2003 z dnia 16 lipca 2003 r.).

Siedziba studium:

Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku przy ul. Szczecińskiej 36

Uprawnienia szkoły publicznej:

Nadane decyzją nr 1/2004 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 26 lutego 2004 r.

Nadzór pedagogiczny: pomorski kurator oświaty w Gdańsku - delegatura kuratorium w Słupsku

Organ prowadzący:

Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka"

Organizacja kształcenia:

  • nauka trwa dwa lata (cztery semestry), klasyfikacja jest po każdym semestrze;
  • kształcenie prowadzone jest systemem stacjonarnym, weekendowym;
  • zajęcia odbywają się od września do czerwca przez trzy dni w tygodniu: piątek (po południu), sobotę i niedzielę;
  • liczba godzin lekcyjnych w tygodniu: technik farmaceutyczny - 28,
  • ocenianie uczniów: w studium farmaceutycznym jest bieżące jak w szkole dla młodzieży;
  • kończąc IV semestr nauki po zaliczeniu przewidzianych programem zajęć absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studium;
  • absolwenci po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie uzyskają dyplom wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku.
Egzamin zawodowy:
Absolwenci studium przystępują do egzaminu zawodowego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku. Egzamin przeprowadzany jest w siedzibie szkoły.
Egzamin - technik farmaceutyczny
Załączniki:
Pobierz ten plik (statut Słupsk.pdf)statut PSF w Słupsku[ ]9137 kB