Policealne Studium Farmaceutyczne w Słupsku

 

Kierunki kształcenia:

technik farmaceutyczny

Rejestracja szkoły:

Studium farmaceutyczne jest wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych gminy miejskiej Słupsk pod pozycją 119 (zaświadczenie nr 9/2003 z dnia 16 lipca 2003 r.).

Siedziba studium:

Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku przy ul. Szczecińskiej 36

Uprawnienia szkoły publicznej:

Nadane decyzją nr 1/2004 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 26 lutego 2004 r.

Nadzór pedagogiczny: pomorski kurator oświaty w Gdańsku - delegatura kuratorium w Słupsku

Organ prowadzący:

Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka"

Organizacja kształcenia:

  • nauka trwa 2,5 roku;
  • dogodne godziny kształcenia dla osób pracujących;
  • ocenianie uczniów jest bieżące jak w szkole dla młodzieży (nie ma egzaminów semestralnych);
  • kończącnaukę uczniowie otrzymują świadectwo ukończenia studium;
  • uczniowie po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie uzyskają dyplom wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie.
Egzamin zawodowy:
Uczniowie Studium przystępują do egzaminu zawodowego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie. Egzamin przeprowadzany jest w siedzibie szkoły.
 
Załączniki:
Pobierz ten plik (statut Słupsk.pdf)statut PSF w Słupsku[ ]9137 kB