Priumus Optimorum

 

Nasz podręcznik

Szczegółowe informacje dla kandydatów do Policealnego Studium Farmaceutycznego w Poznaniu

 

Rekrutacja na rok szkolny 2017/18

Warunki rekrutacji:

Do studium przyjmowani są absolwenci szkół średnich (matura nie jest konieczna) bez ograniczeń wiekowych.

Dokumenty wymagane przy zapisie:

- podanie -> [poniżej w załącznikach],
- świadectwo ukończenia szkoły średniej,
- orzeczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki w zawodzie technika farmaceutycznego (skierowanie w sekretariacie szkoły),
- trzy zdjęcia o formacie 37 x 52 mm,
- kserokopia dowodu osobistego,
- dowód wpłaty wpisowego z nazwą studium.

Wpisowe w wysokości 100 zł należy wpłacić na konto:

Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka",
18-403 Łomża, al. Piłsudskiego 83
Nr rachunku: 47 1060 0076 0000 3300 0063 3026

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły. Przyjęcie do studium odbywa się bez egzaminu wstępnego na spotkaniu rekrutacyjnym przed rozpoczęciem zajęć. Warunkiem przyjęcia jest prawidłowość złożonych dokumentów i podpisanie umowy o naukę. Kandydat ma prawo do zwrotu wpisowego, jeśli zawiadomi szkołę o rezygnacji z przyjęcia do studium do dnia spotkania rekrutacyjnego.

Opłata za naukę:

    czesne 1250 zł za semestr (płatne w ratach miesięcznych po 250 zł bez wakacji)

Otrzymasz zniżkę:

- 5% za płatność za semestr z góry

Nie płacisz za:

- odczynniki chemiczne, materiały i sprzęt do ćwiczeń;
- podręczniki;
- praktyki zawodowe;
- zaświadczenia do ZUS i KRUS;
- świadectwa szkolne;
- egzamin zawodowy (w pierwszym podejściu);
- miesiące wakacyjne lipiec i sierpień.

 

Zarejestruj się ON-LINE

 

Załączniki:
Pobierz ten plik (podanie Poznań.doc)podanie Poznań.doc[ ]37 kB
Pobierz ten plik (podanie Poznań.pdf)podanie Poznań.pdf[ ]72 kB