Priumus Optimorum

 

Nasz podręcznik

Policealne Studium Farmaceutyczne w Poznaniu

 

Policealne Studium Farmaceutyczne w Poznaniu, prowadzone przez Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka", istnieje od 2009 r.
Jego siedziba mieści się w XI Liceum Ogólnokształcącym im. J. W. Zembrzuskich w Poznaniu przy ul. Ściegiennego 134. 

Kształcimy w zawodzie technik farmaceutyczny.

Zapraszamy wszystkich, którzy pragną zdobyć atrakcyjny i przyszłościowy zawód w dwa lata, dobrze przygotować się do egzaminu i przyszłej pracy.

Uczymy w systemie weekendowym: piątek po południu, sobota, niedziela.

Dajemy wszystkim szansę zdobycia zawodu. Nie ma ograniczeń wieku słuchaczy ani egzaminów wstępnych. W szkole panuje przyjazna atmosfera.

Gwarantujemy pełną realizację programu nauczania, dobre przygotowanie do egzaminu zawodowego, umiarkowane stałe czesne (patrz zakładka rekrutacja).

Atutem szkoły jest wysoko wykwalifikowana kadra dydaktyczna. Przedmiotów zawodowych uczą m.in. doktorzy nauk farmaceutycznych: Olimpia Klimaszewska i Marcin Ożarowski.

Dysponujemy profesjonalnie wyposażonymi pracowniami. Kształcenie praktyczne odbywa się już w I semestrze.

Zapewniamy bezpłatne materiały i substancje do ćwiczeń, literaturę fachową, w tym wszystkie aktualne wydania Farmakopei Polskiej, Leki współczesnej terapii.

Udostępniamy każdemu uczniowi zestaw podręczników wartości ponad 500 zł:
1. Farmakologia dla policealnych szkół farmaceutycznych, t.I i II, Modnicki,
2. Receptura apteczna, Jachowicz,
3. Ćwiczenia z receptury, Krówczyński, Jachowicz,
4. Farmakognozja – podręcznik dla studentów farmacji, Kohlmünzer,
5. Fizjologia człowieka – podręcznik dla studentów licencjatów medycznych, Borodulin-Nadzieja,
6. Mały atlas anatomiczny, Aleksandrowicz,
7. Podręcznik pierwszej pomocy,
8. Praktyczne obliczenia farmaceutyczne,
Bonner,
9. Język angielski w aptece lub Język niemiecki w aptece, Carra,
10. Język migow
y w terapii, Szczepankowski
i inne ze szkolnego księgozbioru

Finansujemy praktyczną naukę zawodu realizowaną w pracowniach szkolnych i placówkach aptecznych.

Prowadzimy bez dodatkowych opłat naukę języka angielskiego lub niemieckiego, szkolenie z pierwszej pomocy medycznej.

Umożliwiamy uczniom przystępowanie do państwowego egzaminu zawodowego w szkole. Studium ma status ośrodka egzaminacyjnego.

Wyróżnia nas wysoka jakość kształcenia i bardzo dobra zdawalność państwowego egzaminu zawodowego - 100% w 2014 i 2015 r. Absolwentki szkoły dwukrotnie zdobywały medal Primus Optimorum.


Warto pamiętać, że szkoły "Stopki" to szkoły godne zaufania!