Priumus Optimorum

 

Nasz podręcznik

Policealne Studium Farmaceutyczne w Poznaniu 

 

Kierunek kształcenia:

technik farmaceutyczny

Siedziba Studium:

XI Liceum Ogólnokształcące im. J. W. Zembrzuskich w Poznaniu, ul. Ściegiennego 134 (w pobliżu stadionu przy ul. Bułgarskiej)

Uprawnienia szkoły publicznej:

Studium jest wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania pod numerem 10/2009. Studium uzyskało uprawnienia szkoły publicznej decyzją Prezydenta Miasta Poznania z dnia 14 lipca 2009 r. Nr aktu: Ow.V.TK/4321/10/2009 na podstawie pozytywnej opinii Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 18 maja 2009 r. oraz Ministra Zdrowia z dnia 30 czerwca 2009 r.

Nadzór pedagogiczny:

Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu

Organ prowadzący:

Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka"

Organizacja kształcenia:

  • nauka trwa dwa lata (cztery semestry), klasyfikacja jest po każdym semestrze;
  • kształcenie prowadzone jest systemem stacjonarnym, weekendowym;
  • zajęcia odbywają się od września do czerwca przez trzy dni w tygodniu: piątek (po południu), sobotę i niedzielę;
  • liczba godzin lekcyjnych w tygodniu 28;
  • ocenianie uczniów jest bieżące jak w szkole dla młodzieży (nie ma egzaminów semestralnych);
  • kończąc IV semestr nauki po zaliczeniu przewidzianych programem zajęć absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studium;
  • absolwenci po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technika farmaceutycznego uzyskają dyplom wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu.
Egzamin zawodowy:
Absolwenci Studium przystępują do egzaminu zawodowego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu. Egzamin przeprowadzany jest w szkole.
Egzamin zawodowy
Załączniki:
Pobierz ten plik (statut Poznań.pdf)statut PSF w Poznaniu[ ]9130 kB