Priumus Optimorum

 

Nasz podręcznik

Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka"
al. Piłsudskiego 83, 18-403 Łomża
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30
tel. (86) 216 42 61
faks (86) 215 11 51
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.szkoly.stopkapress.com.pl

 

Policealne Studium Farmaceutyczne w Poznaniu
siedziba: XI Liceum Ogólnokształcące im. Zembrzuskich
60-304 Poznań, ul. Ściegiennego 134
tel. (61) 867 34 16
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
w okresie wakacyjnym sekretariat studium jest czynny we wtorki i czwartki w godz. 10-13; kontakt telefoniczny pn. - pt. w godz. 8-14.

 

 

Policealne Studium Farmaceutyczne w Poznaniu 

 

Kierunek kształcenia:

technik farmaceutyczny

Siedziba Studium:

XI Liceum Ogólnokształcące im. J. W. Zembrzuskich w Poznaniu, ul. Ściegiennego 134 (w pobliżu stadionu przy ul. Bułgarskiej)

Uprawnienia szkoły publicznej:

Studium jest wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania pod numerem 10/2009. Studium uzyskało uprawnienia szkoły publicznej decyzją Prezydenta Miasta Poznania z dnia 14 lipca 2009 r. Nr aktu: Ow.V.TK/4321/10/2009 na podstawie pozytywnej opinii Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 18 maja 2009 r. oraz Ministra Zdrowia z dnia 30 czerwca 2009 r.

Nadzór pedagogiczny:

Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu

Organ prowadzący:

Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka"

Organizacja kształcenia:

  • nauka trwa dwa lata (cztery semestry), klasyfikacja jest po każdym semestrze;
  • kształcenie prowadzone jest systemem stacjonarnym, weekendowym;
  • zajęcia odbywają się od września do czerwca przez trzy dni w tygodniu: piątek (po południu), sobotę i niedzielę;
  • liczba godzin lekcyjnych w tygodniu 28;
  • ocenianie uczniów jest bieżące jak w szkole dla młodzieży (nie ma egzaminów semestralnych);
  • kończąc IV semestr nauki po zaliczeniu przewidzianych programem zajęć absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studium;
  • absolwenci po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technika farmaceutycznego uzyskają dyplom wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu.
Egzamin zawodowy:
Absolwenci Studium przystępują do egzaminu zawodowego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu. Egzamin przeprowadzany jest w szkole.
Egzamin zawodowy
Załączniki:
Pobierz ten plik (statut Poznań.pdf)statut PSF w Poznaniu[ ]9130 kB

Szczegółowe informacje dla kandydatów do Policealnego Studium Farmaceutycznego w Poznaniu

 

Rekrutacja na rok szkolny 2017/18

Warunki rekrutacji:

Do studium przyjmowani są absolwenci szkół średnich (matura nie jest konieczna) bez ograniczeń wiekowych.

Dokumenty wymagane przy zapisie:

- podanie -> [poniżej w załącznikach],
- świadectwo ukończenia szkoły średniej,
- orzeczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki w zawodzie technika farmaceutycznego (skierowanie w sekretariacie szkoły),
- trzy zdjęcia o formacie 37 x 52 mm,
- kserokopia dowodu osobistego,
- dowód wpłaty wpisowego z nazwą studium.

Wpisowe w wysokości 100 zł należy wpłacić na konto:

Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka",
18-403 Łomża, al. Piłsudskiego 83
Nr rachunku: 47 1060 0076 0000 3300 0063 3026

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły. Przyjęcie do studium odbywa się bez egzaminu wstępnego na spotkaniu rekrutacyjnym przed rozpoczęciem zajęć. Warunkiem przyjęcia jest prawidłowość złożonych dokumentów i podpisanie umowy o naukę. Kandydat ma prawo do zwrotu wpisowego, jeśli zawiadomi szkołę o rezygnacji z przyjęcia do studium do dnia spotkania rekrutacyjnego.

Opłata za naukę:

    czesne 1250 zł za semestr (płatne w ratach miesięcznych po 250 zł bez wakacji)

Otrzymasz zniżkę:

- 5% za płatność za semestr z góry

Nie płacisz za:

- odczynniki chemiczne, materiały i sprzęt do ćwiczeń;
- podręczniki;
- praktyki zawodowe;
- zaświadczenia do ZUS i KRUS;
- świadectwa szkolne;
- egzamin zawodowy (w pierwszym podejściu);
- miesiące wakacyjne lipiec i sierpień.

 

Zarejestruj się ON-LINE

 

Załączniki:
Pobierz ten plik (podanie Poznań.doc)podanie Poznań.doc[ ]37 kB
Pobierz ten plik (podanie Poznań.pdf)podanie Poznań.pdf[ ]72 kB
Policealne Studium Farmaceutyczne w Poznaniu

 

Policealne Studium Farmaceutyczne w Poznaniu, prowadzone przez Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka", istnieje od 2009 r.
Jego siedziba mieści się w XI Liceum Ogólnokształcącym im. J. W. Zembrzuskich w Poznaniu przy ul. Ściegiennego 134. 

Kształcimy w zawodzie technik farmaceutyczny.

Zapraszamy wszystkich, którzy pragną zdobyć atrakcyjny i przyszłościowy zawód w dwa lata, dobrze przygotować się do egzaminu i przyszłej pracy.

Uczymy w systemie weekendowym: piątek po południu, sobota, niedziela.

Dajemy wszystkim szansę zdobycia zawodu. Nie ma ograniczeń wieku słuchaczy ani egzaminów wstępnych. W szkole panuje przyjazna atmosfera.

Gwarantujemy pełną realizację programu nauczania, dobre przygotowanie do egzaminu zawodowego, umiarkowane stałe czesne (patrz zakładka rekrutacja).

Atutem szkoły jest wysoko wykwalifikowana kadra dydaktyczna. Przedmiotów zawodowych uczą m.in. doktorzy nauk farmaceutycznych: Olimpia Klimaszewska i Marcin Ożarowski.

Dysponujemy profesjonalnie wyposażonymi pracowniami. Kształcenie praktyczne odbywa się już w I semestrze.

Zapewniamy bezpłatne materiały i substancje do ćwiczeń, literaturę fachową, w tym wszystkie aktualne wydania Farmakopei Polskiej, Leki współczesnej terapii.

Udostępniamy każdemu uczniowi zestaw podręczników wartości ponad 500 zł:
1. Farmakologia dla policealnych szkół farmaceutycznych, t.I i II, Modnicki,
2. Receptura apteczna, Jachowicz,
3. Ćwiczenia z receptury, Krówczyński, Jachowicz,
4. Farmakognozja – podręcznik dla studentów farmacji, Kohlmünzer,
5. Fizjologia człowieka – podręcznik dla studentów licencjatów medycznych, Borodulin-Nadzieja,
6. Mały atlas anatomiczny, Aleksandrowicz,
7. Podręcznik pierwszej pomocy,
8. Praktyczne obliczenia farmaceutyczne,
Bonner,
9. Język angielski w aptece lub Język niemiecki w aptece, Carra,
10. Język migow
y w terapii, Szczepankowski
i inne ze szkolnego księgozbioru

Finansujemy praktyczną naukę zawodu realizowaną w pracowniach szkolnych i placówkach aptecznych.

Prowadzimy bez dodatkowych opłat naukę języka angielskiego lub niemieckiego, szkolenie z pierwszej pomocy medycznej.

Umożliwiamy uczniom przystępowanie do państwowego egzaminu zawodowego w szkole. Studium ma status ośrodka egzaminacyjnego.

Wyróżnia nas wysoka jakość kształcenia i bardzo dobra zdawalność państwowego egzaminu zawodowego - 100% w 2014 i 2015 r. Absolwentki szkoły dwukrotnie zdobywały medal Primus Optimorum.


Warto pamiętać, że szkoły "Stopki" to szkoły godne zaufania!