Priumus Optimorum

 

Nasz podręcznik

Policealne Studium Farmaceutyczne w Krotoszynie

 

Kierunek kształcenia:

technik farmaceutyczny

Rejestracja szkoły:

Studium jest wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Powiatu Krotoszyńskiego pod nr 9 (zaświadczenie Starosty Krotoszyńskiego nr OKS-4321/1/01/BJ z dnia 30.03.2001 r.).

Siedziba Studium:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie, ul. Mickiewicza 11

Uprawnienia szkoły publicznej:

od początku funkcjonowania szkoły, tj. od dnia 1.09.2001 r. nadane przez Starostę Krotoszyńskiego

Nadzór pedagogiczny:

Wielkopolski Kurator Oświaty (Delegatura Kuratorium w Kaliszu)

Organ prowadzący:

Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka"

Organizacja kształcenia:

  • nauka trwa dwa lata (cztery semestry), klasyfikacja jest po każdym semestrze;
  • kształcenie prowadzone jest systemem stacjonarnym, weekendowym;
  • zajęcia odbywają się od września do czerwca przez trzy dni w tygodniu: piątek (po południu), sobotę i niedzielę;
  • liczba godzin lekcyjnych w tygodniu 28;
  • ocenianie uczniów jest bieżące jak w szkole dla młodzieży (nie ma egzaminów semestralnych);
  • kończąc IV semestr nauki po zaliczeniu przewidzianych programem zajęć absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studium;
  • absolwenci po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technika farmaceutycznego uzyskają dyplom wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu.
Egzamin zawodowy:
Absolwenci Studium przystępują do egzaminu zawodowego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu. Egzamin przeprowadzany jest w szkole.
Egzamin zawodowy
Załączniki:
Pobierz ten plik (statut Krotoszyn.pdf)statut PSF w Krotoszynie[ ]9408 kB