Priumus Optimorum

 

Nasz podręcznik

Bardzo dobre wyniki egzaminu zawodowego w 2016 roku - 95% absolwentów zdało egzamin. Tylko jedna osoba nie uzyskała wymaganej ilości punktów na egzaminie praktycznym.