Priumus Optimorum

 

Nasz podręcznik

Spotkanie rekrutacyjne odbędzie się w piątek 2 września o godz. 16 w budynku B (Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1) w sali nr 219.

Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka"
al. Piłsudskiego 83, 18-403 Łomża
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30
tel. (86) 216 42 61
faks (86) 215 11 51
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.szkoly.stopkapress.com.pl

 

Policealne Studium Farmaceutyczne w Krotoszynie
siedziba: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
63-700 Krotoszyn, ul. Mickiewicza 11
tel. (62) 725 70 10 w godz. 8-13
tel. kom. 728 349 877 (dyrektor)
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
w okresie wakacyjnym sekretariat czynny w godz. 8-13

 

Policealne Studium Farmaceutyczne w Krotoszynie

 

Kierunek kształcenia:

technik farmaceutyczny

Rejestracja szkoły:

Studium jest wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Powiatu Krotoszyńskiego pod nr 9 (zaświadczenie Starosty Krotoszyńskiego nr OKS-4321/1/01/BJ z dnia 30.03.2001 r.).

Siedziba Studium:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie, ul. Mickiewicza 11

Uprawnienia szkoły publicznej:

od początku funkcjonowania szkoły, tj. od dnia 1.09.2001 r. nadane przez Starostę Krotoszyńskiego

Nadzór pedagogiczny:

Wielkopolski Kurator Oświaty (Delegatura Kuratorium w Kaliszu)

Organ prowadzący:

Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka"

Organizacja kształcenia:

 • nauka trwa dwa lata (cztery semestry), klasyfikacja jest po każdym semestrze;
 • kształcenie prowadzone jest systemem stacjonarnym, weekendowym;
 • zajęcia odbywają się od września do czerwca przez trzy dni w tygodniu: piątek (po południu), sobotę i niedzielę;
 • liczba godzin lekcyjnych w tygodniu 28;
 • ocenianie uczniów jest bieżące jak w szkole dla młodzieży (nie ma egzaminów semestralnych);
 • kończąc IV semestr nauki po zaliczeniu przewidzianych programem zajęć absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studium;
 • absolwenci po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technika farmaceutycznego uzyskają dyplom wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu.
Egzamin zawodowy:
Absolwenci Studium przystępują do egzaminu zawodowego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu. Egzamin przeprowadzany jest w szkole.
Egzamin zawodowy
Załączniki:
Pobierz ten plik (statut Krotoszyn.pdf)statut PSF w Krotoszynie[ ]9408 kB
Szczegółowe informacje dla kandydatów do Policealnego Studium Farmaceutycznego w Krotoszynie
 

Rekrutacja na rok szkolny 2017/18 - zajęcia od września! Zapisz się jeszcze dziś!


Warunki rekrutacji:
Do studium przyjmowani są absolwenci szkół średnich (matura nie jest konieczna) bez ograniczeń wiekowych.

Dokumenty wymagane przy zapisie:

 • podanie -> [poniżej w załącznikach],
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • orzeczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki w zawodzie technika farmaceutycznego (skierowanie w sekretariacie szkoły),
 • trzy zdjęcia o formacie 37 x 52 mm,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • dowód wpłaty wpisowego z nazwą studium.

Wpisowe w wysokości 100 zł można wpłacić w sekretariacie szkoły lub na konto:
Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka",
al. Piłsudskiego 83, 18-403 Łomża.
Nr rachunku: 57 1060 0076 0000 3300 0051 1887
z dopiskiem: wpisowe do studium w Krotoszynie

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły.

Przyjęcie do studium odbywa się bez egzaminu wstępnego na spotkaniu rekrutacyjnym, które odbędzie się 2 września o godz. 16 w sali nr 219 (budynek B). Warunkiem przyjęcia jest prawidłowość złożonych dokumentów i podpisanie umowy o naukę. Kandydat ma prawo do zwrotu wpisowego, jeśli zawiadomi szkołę o rezygnacji z przyjęcia do studium do dnia spotkania rekrutacyjnego.

Opłata za naukę:

 • czesne - 1250 zł za semestr (płatne w ratach miesięcznych po 250 zł bez wakacji)

Otrzymasz zniżkę:

 • 5% za płatność za semestr z góry

Nie płacisz za:

 • odczynniki chemiczne, materiały i sprzęt do ćwiczeń;
 • podręczniki;
 • praktyki zawodowe;
 • zaświadczenia do ZUS i KRUS;
 • świadectwa szkolne;
 • egzamin zawodowy (w pierwszym podejściu),
 • miesiące wakacyjne.

 

Zarejestruj się ON-LINE

 

Załączniki:
Pobierz ten plik (Podanie Krotoszyn.doc)Podanie Krotoszyn.doc[ ]37 kB
Pobierz ten plik (Podanie Krotoszyn.pdf)Podanie Krotoszyn.pdf[ ]74 kB
Policealne Studium Farmaceutyczne w Krotoszynie
 

Policealne Studium Farmaceutyczne w Krotoszynie, prowadzone przez Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka", istnieje od 2001 r. Jego siedziba mieści się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie przy ulicy Mickiewicza 11.

Zapraszamy wszystkich, którzy pragną zdobyć atrakcyjny i przyszłościowy zawód, dobrze przygotować się do egzaminu i przyszłej pracy.

Kształcimy od 2001 roku w zawodzie technika farmaceutycznego.

Cieszymy się dobrą opinią aptekarzy przyjmujących na praktyki naszych uczniów i zatrudniających naszych absolwentów.

Uczymy w systemie weekendowym: piątek po południu, sobota, niedziela.

Dajemy wszystkim szansę zdobycia zawodu. Nie ma ograniczeń wieku słuchaczy ani egzaminów wstępnych. Nauczyciele w pierwszej fazie kształcenia uzupełniają braki wiedzy z chemii i biologii uczniów.

Gwarantujemy pełną realizację programu nauczania, dobre przygotowanie do egzaminu zawodowego, umiarkowane stałe czesne (patrz zakładka rekrutacja).

Zatrudniamy stałą doświadczoną kadrę dydaktyczną. Zajęcia prowadzą czynni zawodowo farmaceuci i kompetentni nauczyciele z uprawnieniami egzaminatora.

Dysponujemy profesjonalnie wyposażonymi pracowniami. Kształcenie praktyczne odbywa się już w I semestrze.

Zapewniamy bezpłatne materiały i substancje do ćwiczeń, literaturę fachową, w tym wszystkie aktualne wydania Farmakopei Polskiej, Leki współczesnej terapii.

Udostępniamy każdemu uczniowi zestaw podręczników wartości ponad 500 zł:
1. Farmakologia dla policealnych szkół farmaceutycznych, t.I i II, Modnicki,
2. Receptura apteczna, Jachowicz,
3. Ćwiczenia z receptury, Krówczyński, Jachowicz,
4. Farmakognozja – podręcznik dla studentów farmacji, Kohlmünzer,
5. Fizjologia człowieka – podręcznik dla studentów licencjatów medycznych, Borodulin-Nadzieja,
6. Mały atlas anatomiczny, Aleksandrowicz,
7. Podręcznik pierwszej pomocy,
8. Praktyczne obliczenia farmaceutyczne,
Bonner,
9. Język angielski w aptece lub Język niemiecki w aptece, Carra,
10. Język migow
y w terapii, Szczepankowski
i inne ze szkolnego księgozbioru

Finansujemy praktyczną naukę zawodu.

Prowadzimy bez dodatkowych opłat naukę języka angielskiego lub niemieckiego, szkolenie z pierwszej pomocy medycznej.

Umożliwiamy uczniom przystępowanie do państwowego egzaminu zawodowego w szkole. Studium ma status ośrodka egzaminacyjnego.

Wyróżnia nas już potwierdzona bardzo dobra zdawalność egzaminu zawodowego - 100% w w roku 2014.


Warto pamiętać, że szkoły "Stopki" to szkoły godne zaufania!