Szczegółowe informacje dla kandydatów do Policealnego Studium Farmaceutycznego w Krośnie
 
Rekrutacja na rok szkolny 2017/18 - zajęcia od września!  Zapisz się już dziś!

Rekrutacja na kierunek higienistka stomatologiczna - patrz Szkoła Policealna dla Dorosłych "Stopka" w Krośnie

Warunki rekrutacji na kierunki: technik farmaceutyczny, opiekun medyczny
Do studium przyjmowani są absolwenci szkół średnich (matura nie jest konieczna) bez ograniczeń wiekowych.

Dokumenty wymagane przy zapisie:
• podanie -> [poniżej w załącznikach],
• świadectwo ukończenia szkoły średniej,
• orzeczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki w wybranym zawodzie (skierowanie w sekretariacie szkoły),
• trzy zdjęcia o formacie 37 x 52 mm,
• kserokopia dowodu osobistego,
• dowód wpłaty wpisowego z nazwą studium. Wpisowe w wysokości 100 zł można wpłacić w sekretariacie szkoły lub na konto:

Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka",
18-403 Łomża, al. Piłsudskiego 83
Nr rachunku:
24 1060 0076 0000 3300 0068 1261
z dopiskiem: wpisowe do studium w Krośnie

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły. W okresie wakacyjnym (lipiec-sierpień) sekretariat studium czynny jest we wtorki i czwartki od 9.00 -13.00 (w innym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym 782 344 246)

Przyjęcie do studium odbywa się bez egzaminu wstępnego na spotkaniu rekrutacyjnym. Warunkiem przyjęcia jest prawidłowość złożonych dokumentów i podpisanie umowy o naukę. Kandydat ma prawo do zwrotu wpisowego, jeśli zawiadomi szkołę o rezygnacji z przyjęcia do studium do dnia spotkania rekrutacyjnego.

Opłata za naukę:
czesne:
•   technik farmaceutyczny - 1250 zł za semestr (płatne w ratach miesięcznych po 250 zł bez wakacji),
•   opiekun medyczny - 750 zł za semestr (płatne w ratach miesięcznych po 150 zł bez wakacji)

Otrzymasz zniżkę:
•    5% za płatność za semestr z góry

Nie płacisz za:
•    odczynniki chemiczne, materiały i sprzęt do ćwiczeń;
•    podręczniki;
•    praktyki zawodowe;
•    zaświadczenia do ZUS i KRUS;
•    świadectwa szkolne;
•    egzaminy zawodowe (w pierwszym podejściu);
•    miesiące wakacyjne lipiec i sierpień.

 

Zarejestruj się ON-LINE

 

Załączniki:
Pobierz ten plik (podanie krosno.doc)podanie krosno.doc[ ]38 kB
Pobierz ten plik (podanie krosno.pdf)podanie krosno.pdf[ ]76 kB