Priumus Optimorum

 

Nasz podręcznik

 

Policealne Studium Farmaceutyczne w Krośnie

Kierunki kształcenia:

Technik farmaceutyczny - nauka trwa 2 lata. Miejsca pracy: apteki ogólnodostępne i szpitalne, punkty apteczne, farmaceutyczne firmy produkcyjne i marketingowe, hurtownie farmaceutyczne, sklepy zielarsko-medyczne, sklepy zielarsko-drogeryjne, sklepy specjalistycznego zaopatrzenia medycznego.
Opiekun medyczny - nauka trwa 1 rok. Miejsca pracy: szpitale, zakłady opiekuńczo-lecznicze, domy pomocy społecznej, usługi opiekuńcze w kraju i zagranicą.

Rejestracja szkoły:
Studium jest wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez gminę Krosno pod numerem ewidencyjnym 48/2010.

Siedziba Studium:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie, ul. Rzeszowska 10

Uprawnienia szkoły publicznej:

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane Decyzją Prezydenta Miasta Krosna z dnia 30 czerwca 2010 r.

Nadzór pedagogiczny:

podkarpacki kurator oświaty w Rzeszowie

Organ prowadzący:

Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka"

Organizacja kształcenia:

  • klasyfikacja jest po każdym semestrze;
  • kształcenie prowadzone jest systemem stacjonarnym, weekendowym;
  • zajęcia odbywają się od września do czerwca przez trzy dni w tygodniu: czwartek i piątek po południu i sobotę od rana;
  • liczba godzin lekcyjnych w tygodniu: 28;
  • ocenianie uczniów jest bieżące jak w szkole dla młodzieży (nie ma egzaminów semestralnych);
  • kończąc ostatni semestr nauki, po zaliczeniu przewidzianych programem zajęć, absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studium;
  • absolwenci po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie uzyskają dyplom wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie.
Egzamin zawodowy:
Absolwenci Studium przystępują do egzaminu zawodowego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie. Egzamin przeprowadzany jest w siedzibie szkoły.
Egzamin - technik farmaceutyczny
Egzamin - opiekun medyczny
Załączniki:
Pobierz ten plik (statut Krosno.pdf)statut PSF w Krośnie[ ]9235 kB