Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka"
al. Piłsudskiego 83, 18-403 Łomża
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30
tel. (86) 216 42 61
faks (86) 215 11 51
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.szkoly.stopkapress.com.pl

 

Policealne Studium Farmaceutyczne w Krośnie
siedziba: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5
38-404 Krosno, ul. Rzeszowska 10
tel. 782 344 246
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

w okresie wakacyjnym (lipiec-sierpień) sekretariat studium czynny jest we wtorki i czwartki od 9.00 -13.00 (w innym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym 782 344 246) 

 

 

Policealne Studium Farmaceutyczne w Krośnie

Kierunki kształcenia:

Technik farmaceutyczny - nauka trwa 2,5 roku. Miejsca pracy: apteki ogólnodostępne i szpitalne, punkty apteczne, farmaceutyczne firmy produkcyjne i marketingowe, hurtownie farmaceutyczne, sklepy zielarsko-medyczne, sklepy zielarsko-drogeryjne, sklepy specjalistycznego zaopatrzenia medycznego.
Opiekun medyczny - nauka trwa 1 rok. Miejsca pracy: szpitale, zakłady opiekuńczo-lecznicze, domy pomocy społecznej, usługi opiekuńcze w kraju i zagranicą.

Rejestracja szkoły:
Studium jest wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez gminę Krosno pod numerem ewidencyjnym 48/2010.

Siedziba Studium:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie, ul. Rzeszowska 10

Uprawnienia szkoły publicznej:

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane Decyzją Prezydenta Miasta Krosna z dnia 30 czerwca 2010 r.

Nadzór pedagogiczny:

podkarpacki kurator oświaty w Rzeszowie

Organ prowadzący:

Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka"

Organizacja kształcenia:

  • nauka trwa 2,5 roku;
  • dogodne godziny kształcenia dla osób pracujących;
  • ocenianie uczniów jest bieżące jak w szkole dla młodzieży (nie ma egzaminów semestralnych);
  • kończącnaukę uczniowie otrzymują świadectwo ukończenia studium;
  • uczniowie po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie uzyskają dyplom wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie.
Egzamin zawodowy:
Uczniowie Studium przystępują do egzaminu zawodowego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie. Egzamin przeprowadzany jest w siedzibie szkoły.
Załączniki:
Pobierz ten plik (statut Krosno.pdf)statut PSF w Krośnie[ ]9235 kB
Szczegółowe informacje dla kandydatów do Policealnego Studium Farmaceutycznego w Krośnie
 
Rekrutacja na rok szkolny 2017/18 - zajęcia od września!  Zapisz się już dziś!

Rekrutacja na kierunek higienistka stomatologiczna - patrz Szkoła Policealna dla Dorosłych "Stopka" w Krośnie

Warunki rekrutacji na kierunki: technik farmaceutyczny, opiekun medyczny
Do studium przyjmowani są absolwenci szkół średnich (matura nie jest konieczna) bez ograniczeń wiekowych.

Dokumenty wymagane przy zapisie:
• podanie -> [poniżej w załącznikach],
• świadectwo ukończenia szkoły średniej,
• orzeczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki w wybranym zawodzie (skierowanie w sekretariacie szkoły),
• trzy zdjęcia o formacie 37 x 52 mm,
• kserokopia dowodu osobistego,
• dowód wpłaty wpisowego z nazwą studium. Wpisowe w wysokości 100 zł można wpłacić w sekretariacie szkoły lub na konto:

Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka",
18-403 Łomża, al. Piłsudskiego 83
Nr rachunku:
24 1060 0076 0000 3300 0068 1261
z dopiskiem: wpisowe do studium w Krośnie

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły. W okresie wakacyjnym (lipiec-sierpień) sekretariat studium czynny jest we wtorki i czwartki od 9.00 -13.00 (w innym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym 782 344 246)

Przyjęcie do studium odbywa się bez egzaminu wstępnego na spotkaniu rekrutacyjnym. Warunkiem przyjęcia jest prawidłowość złożonych dokumentów i podpisanie umowy o naukę. Kandydat ma prawo do zwrotu wpisowego, jeśli zawiadomi szkołę o rezygnacji z przyjęcia do studium do dnia spotkania rekrutacyjnego.

Opłata za naukę:
czesne:
•   technik farmaceutyczny - 1250 zł za semestr (płatne w ratach miesięcznych po 250 zł bez wakacji),
•   opiekun medyczny - 750 zł za semestr (płatne w ratach miesięcznych po 150 zł bez wakacji)

Otrzymasz zniżkę:
•    5% za płatność za semestr z góry

Nie płacisz za:
•    odczynniki chemiczne, materiały i sprzęt do ćwiczeń;
•    podręczniki;
•    praktyki zawodowe;
•    zaświadczenia do ZUS i KRUS;
•    świadectwa szkolne;
•    egzaminy zawodowe (w pierwszym podejściu);
•    miesiące wakacyjne lipiec i sierpień.

 

Zarejestruj się ON-LINE

 

Załączniki:
Pobierz ten plik (podanie krosno.doc)podanie krosno.doc[ ]38 kB
Pobierz ten plik (podanie krosno.pdf)podanie krosno.pdf[ ]76 kB
Policealne Studium Farmaceutyczne w Krośnie


Policealne Studium Farmaceutyczne w Krośnie działa od 2010 roku. Mieści się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie przy ulicy Rzeszowskiej 10 (dzielnica Turaszówka).

Zapraszamy wszystkich, którzy pragną zdobyć atrakcyjny i przyszłościowy zawód, dobrze przygotować się do egzaminu i przyszłej pracy.

Kształcimy od 2010 roku w zawodzie technika farmaceutycznego. Oferujemy także nowe kierunki: opiekun medyczny (1 rok) i higienistka stomatologiczna (2 lata).

Cieszymy się dobrą opinią aptekarzy przyjmujących na praktyki naszych uczniów i zatrudniających naszych absolwentów.

Dajemy wszystkim szansę zdobycia zawodu. Nie ma ograniczeń wieku słuchaczy ani egzaminów wstępnych. W szkole panuje przyjazna atmosfera.

Umożliwiamy łączenie pracy z nauką. Zajęcia odbywają się w czwartki i piątki po południu oraz w soboty.

Gwarantujemy pełną realizację programu nauczania, dobre przygotowanie do egzaminu zawodowego, umiarkowane stałe czesne (patrz zakładka rekrutacja).

Zatrudniamy stałą doświadczoną kadrę dydaktyczną. Zajęcia prowadzą czynni zawodowo farmaceuci z uprawnieniami egzaminatora i kompetentni nauczyciele.

Dysponujemy profesjonalnie wyposażonymi pracowniami. Kształcenie praktyczne odbywa się już w I semestrze.

Zapewniamy bezpłatne materiały i substancje do ćwiczeń, literaturę fachową, w tym wszystkie aktualne wydania Farmakopei Polskiej, Leki współczesnej terapii.

Udostępniamy każdemu uczniowi zestaw podręczników wartości ponad 500 zł:
1. Farmakologia dla policealnych szkół farmaceutycznych, t.I i II, Modnicki,
2. Receptura apteczna, Jachowicz,
3. Ćwiczenia z receptury, Krówczyński, Jachowicz,
4. Farmakognozja – podręcznik dla studentów farmacji, Kohlmünzer,
5. Fizjologia człowieka – podręcznik dla studentów licencjatów medycznych, Borodulin-Nadzieja,
6. Mały atlas anatomiczny, Aleksandrowicz,
7. Podręcznik pierwszej pomocy,
8. Praktyczne obliczenia farmaceutyczne,
Bonner,
9. Język angielski w aptece lub Język niemiecki w aptece, Carra,
10. Język migow
y w terapii, Szczepankowski
i inne ze szkolnego księgozbioru

Finansujemy praktyczną naukę zawodu, interesujące wycieczki dydaktyczne.

Prowadzimy bez dodatkowych opłat naukę języka angielskiego lub niemieckiego, szkolenie z pierwszej pomocy medycznej.

Umożliwiamy uczniom przystępowanie do państwowego egzaminu zawodowego w szkole. Studium ma status ośrodka egzaminacyjnego.

Wyróżnia nas już potwierdzona bardzo dobra zdawalność egzaminu zawodowego - 100% w roku 2014 i 2015.

Warto pamiętać, że szkoły "Stopki" to szkoły godne zaufania!