Priumus Optimorum

 

Nasz podręcznik

Komunikaty:

- dla zdających egzamin zawodowy w czerwcu 2016 r.
Termin przekazania szkołom wyników oraz świadectw i dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie - 26 sierpnia  (piątek)

- dla kandydatów na I rok
Spotkanie rekrutacyjne odbędzie się 25 sierpnia (czwartek) o godz. 16 w sali nr 601 - budynek "związkowiec" przy ul. Zwycięstwa 137/139