Policealne Studium Farmaceutyczne w Koszalinie
Policealne Studium Farmaceutyczne w Koszalinie, prowadzone przez Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka", istnieje od 2005 r.
Jego siedziba mieści się w Zespole Szkół nr 1 w Koszalinie ("Ekonom") przy ulicy Andersa 30. Sekretariat jest umiejscowiony w pobliżu szkoły w budynku tzw. "Związkowcu" przy ulicy Zwycięstwa 137/139, VI piętro, pok. 604.

Zapraszamy wszystkich, którzy pragną zdobyć atrakcyjny i przyszłościowy zawód w dwa lata, dobrze przygotować się do egzaminu i przyszłej pracy.

Kształcimy od 2005 roku w zawodzie technika farmaceutycznego.

Cieszymy się uznianiem aptekarzy zatrudniających naszych absolwentów. Niemalże w każdej koszalińskiej aptece pracują absolwenci Studium.

Uczymy w systemie weekendowym: piątek po południu, sobota, niedziela.

Dajemy wszystkim szansę zdobycia zawodu. Nie ma ograniczeń wieku słuchaczy ani egzaminów wstępnych. Nauczyciele w pierwszej fazie kształcenia uzupełniają braki wiedzy uczniów z chemii i biologii.

Gwarantujemy pełną realizację programu nauczania, dobre przygotowanie do egzaminu zawodowego, umiarkowane stałe czesne (patrz zakładka rekrutacja).

Zatrudniamy stałą doświadczoną kadrę dydaktyczną. Zajęcia prowadzą czynni zawodowo farmaceuci i kompetentni nauczyciele.

Dysponujemy profesjonalnie wyposażonymi pracowniami. Kształcenie praktyczne odbywa się już w I semestrze.

Zapewniamy bezpłatne materiały i substancje do ćwiczeń, literaturę fachową, w tym wszystkie aktualne wydania Farmakopei Polskiej, Leki współczesnej terapii.

Udostępniamy każdemu uczniowi zestaw podręczników wartości ponad 500 zł:
1. Farmakologia dla policealnych szkół farmaceutycznych, t.I i II, Modnicki,
2. Receptura apteczna, Jachowicz,
3. Ćwiczenia z receptury, Krówczyński, Jachowicz,
4. Farmakognozja – podręcznik dla studentów farmacji, Kohlmünzer,
5. Fizjologia człowieka – podręcznik dla studentów licencjatów medycznych, Borodulin-Nadzieja,
6. Mały atlas anatomiczny, Aleksandrowicz,
7. Podręcznik pierwszej pomocy,
8. Praktyczne obliczenia farmaceutyczne,
Bonner,
9. Język angielski w aptece lub Język niemiecki w aptece, Carra,
10. Język migow
y w terapii, Szczepankowski
i inne ze szkolnego księgozbioru

Finansujemy praktyczną naukę zawodu. Szkoła współpracuje z Wojewódzkim Szpitalem w Koszalinie.

Prowadzimy bez dodatkowych opłat naukę języka angielskiego lub niemieckiego, szkolenie z pierwszej pomocy medycznej.

Umożliwiamy uczniom przystępowanie do państwowego egzaminu zawodowego w szkole. Studium ma status ośrodka egzaminacyjnego.

Wyróżnia nas już potwierdzona wysoka jakość kształcenia i bardzo dobra zdawalność egzaminu zawodowego: kilkakrotnie 100 proc. absolwentów zdało państwowy egzamin zawodowy.

Warto pamiętać, że szkoły "Stopki" to szkoły godne zaufania!