Priumus Optimorum

 

Nasz podręcznik

Policealne Studium Farmaceutyczne w Koszalinie

 

Kierunek kształcenia:

technik farmaceutyczny

Rejestracja szkoły:

Szkoła jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Koszalin pod poz. 133 - zaświadczenie Prezydenta Miasta z dnia 13.09.2005 r.

Siedziba Studium:

Sekretariat: 75-604 Koszalin ul. Zwycięstwa 137/139, lok. 604 (VI piętro w biurowcu tzw."Związkowcu")
Zajęcia edukacyjne odbywają się w Zespole Szkół nr 1 im. M. Kopernika w Koszalinie, ul. Andersa 30

Uprawnienia szkoły publicznej:

Nadane przez Prezydenta Miasta Koszalin decyzją nr 13/05 z dnia 13.09.2005 r.

Nadzór pedagogiczny:

Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie

Organ prowadzący:

Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka"

Organizacja kształcenia:

  • nauka trwa dwa lata (cztery semestry), klasyfikacja jest po każdym semestrze;
  • kształcenie prowadzone jest systemem stacjonarnym, weekendowym;
  • zajęcia odbywają się od września do czerwca przez trzy dni w tygodniu: piątek (po południu), sobotę i niedzielę;
  • liczba godzin lekcyjnych w tygodniu 28;
  • ocenianie uczniów jest bieżące jak w szkole dla młodzieży (nie ma egzaminów semestralnych);
  • kończąc IV semestr nauki po zaliczeniu przewidzianych programem zajęć absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studium;
  • absolwenci po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technika farmaceutycznego uzyskają dyplom wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu.
Egzamin zawodowy:
Absolwenci Studium przystępują do egzaminu zawodowego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu
Egzamin zawodowy
Załączniki:
Pobierz ten plik (statut Koszalin.pdf)statut PSF w Koszalinie[ ]9117 kB