Policealne Studium Farmaceutyczne w Kętrzynie

 

Kierunek kształcenia:

technik farmaceutyczny
technik masażysta

Rejestracja szkoły:

szkoła jest wpisana pod nr 1/2010 do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez powiat kętrzyński

Siedziba Studium:

Zespół Szkół im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kętrzynie, ul. Wojska Polskiego 12

Uprawnienia szkoły publicznej:

szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane Decyzją Starosty Kętrzyńskiego z dnia 27 maja 2010 r.

Nadzór pedagogiczny:

warmińsko-mazurski kurator oświaty w Olsztynie

Organ prowadzący:

Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka"

Organizacja kształcenia:

  • nauka trwa 2,5 roku;
  • dogodne godziny kształcenia dla osób pracujących;
  • ocenianie uczniów jest bieżące jak w szkole dla młodzieży (nie ma egzaminów semestralnych);
  • kończącnaukę uczniowie otrzymują świadectwo ukończenia studium;
  • uczniowie po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie uzyskają dyplom wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie.
Egzamin zawodowy:
Uczniowie Studium przystępują do egzaminu zawodowego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie. Egzamin przeprowadzany jest w siedzibie szkoły.
Załączniki:
Pobierz ten plik (statut Kętrzyn.pdf)statut PSF w Kętrzynie[ ]9016 kB