Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka"
al. Piłsudskiego 83, 18-403 Łomża
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30
tel. (86) 216 42 61
faks (86) 215 11 51
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.szkoly.stopkapress.com.pl

 

Policealne Studium Farmaceutyczne w Kętrzynie
siedziba: Zespól Szkół im. Marii Curie-Skłodowskiej
11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 12
tel. kom. 509 212 309
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Policealne Studium Farmaceutyczne w Kętrzynie

 

Kierunek kształcenia:

technik farmaceutyczny
technik masażysta

Rejestracja szkoły:

szkoła jest wpisana pod nr 1/2010 do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez powiat kętrzyński

Siedziba Studium:

Zespół Szkół im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kętrzynie, ul. Wojska Polskiego 12

Uprawnienia szkoły publicznej:

szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane Decyzją Starosty Kętrzyńskiego z dnia 27 maja 2010 r.

Nadzór pedagogiczny:

warmińsko-mazurski kurator oświaty w Olsztynie

Organ prowadzący:

Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka"

Organizacja kształcenia:

  • nauka trwa 2,5 roku;
  • dogodne godziny kształcenia dla osób pracujących;
  • ocenianie uczniów jest bieżące jak w szkole dla młodzieży (nie ma egzaminów semestralnych);
  • kończącnaukę uczniowie otrzymują świadectwo ukończenia studium;
  • uczniowie po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie uzyskają dyplom wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie.
Egzamin zawodowy:
Uczniowie Studium przystępują do egzaminu zawodowego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie. Egzamin przeprowadzany jest w siedzibie szkoły.
Załączniki:
Pobierz ten plik (statut Kętrzyn.pdf)statut PSF w Kętrzynie[ ]9016 kB
Szczegółowe informacje dla kandydatów do Policealnego Studium Farmaceutycznego w Kętrzynie
 

                                       Rekrutacja na rok szkolny 2017/18 - zajęcia od września! Zapisz się jeszcze dziś!


Warunki rekrutacji na kierunki: technik farmaceutyczny, technik masażysta:

Do studium przyjmowani są absolwenci szkół średnich (matura nie jest konieczna) bez ograniczeń wiekowych.

Dokumenty wymagane przy zapisie:
• podanie -> [poniżej w załącznikach],
• świadectwo ukończenia szkoły średniej,
• orzeczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki w wybranym zawodzie (skierowanie w sekretariacie szkoły),
•  trzy zdjęcia o formacie 37 x 52 mm,
•  kserokopia dowodu osobistego,
•  dowód wpłaty wpisowego z nazwą studium.
Wpisowe w wysokości 100 zł można wpłacić w sekretariacie szkoły lub na konto:

Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka",
18-403 Łomża, al. Piłsudskiego 83
Nr rachunku: 61 1060 0076 0000 3300 0068 1274
z dopiskiem: wpisowe do studium w Kętrzynie

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły do końca sierpnia. Ważna jest kolejność składania podań.

Przyjęcie do studium odbywa się bez egzaminu wstępnego na spotkaniu rekrutacyjnym pod koniec sierpnia, którego termin ustala dyrektor szkoły. Warunkiem przyjęcia jest prawidłowość złożonych dokumentów i podpisanie umowy o naukę. Kandydat ma prawo do zwrotu wpisowego, jeśli zawiadomi szkołę o rezygnacji z przyjęcia do studium do dnia spotkania rekrutacyjnego.

Opłata za naukę:
czesne:
- technik farmaceutyczny - 1250 zł za semestr (płatne w ratach miesięcznych po 250 zł bez wakacji)
- technik masażysta - – 1000 zł za semestr (płatne w ratach miesięcznych po 200zł bez wakacji)

Otrzymasz zniżkę:

•    5% za płatność za semestr z góry

Nie płacisz za:
•    odczynniki chemiczne, materiały i sprzęt do ćwiczeń;
•    podręczniki;
•    praktyki zawodowe;
•    zaświadczenia do ZUS i KRUS;
•    świadectwa szkolne;
•    egzaminy zawodowe (w pierwszym podejściu);
•    miesiące wakacyjne lipiec i sierpień. 

Zarejestruj się ON-LINE

 

Załączniki:
Pobierz ten plik (podanie Kętrzyn.doc)podanie Kętrzyn.doc[ ]38 kB
Pobierz ten plik (podanie Kętrzyn.pdf)podanie Kętrzyn.pdf[ ]76 kB

Policealne Studium Farmaceutyczne w Kętrzynie, prowadzone przez Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka" istnieje od 2010 r. Jego siedziba mieści się w Zespole Szkół im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kętrzynie przy ulicy Wojska Polskiego 12.

Zapraszamy wszystkich, którzy pragną zdobyć atrakcyjny i przyszłościowy zawód w dwa lata, dobrze przygotować się do egzaminu i przyszłej pracy.

Kształcimy od 2010 r. w zawodzie technika farmaceutycznego.

Uczymy w systemie weekendowym: piątek po południu, sobota, niedziela.

Dajemy wszystkim szansę zdobycia zawodu. Nie ma ograniczeń wieku słuchaczy ani egzaminów wstępnych. W szkole panuje przyjazna atmosfera.

Gwarantujemy pełną realizację programu nauczania, dobre przygotowanie do egzaminu zawodowego, umiarkowane stałe czesne (patrz zakładka rekrutacja).

Zatrudniamy doświadczoną kadrę dydaktyczną. Zajęcia prowadzą czynni zawodowo farmaceuci i kompetentni nauczyciele.

Dysponujemy profesjonalnie wyposażonymi pracowniami. Kształcenie praktyczne odbywa się już w I semestrze.

Zapewniamy bezpłatne materiały i substancje do ćwiczeń, literaturę fachową, w tym wszystkie aktualne wydania Farmakopei Polskiej, Leki współczesnej terapii.

Udostępniamy każdemu uczniowi zestaw podręczników wartości ponad 500 zł:
1. Farmakologia dla policealnych szkół farmaceutycznych, t.I i II, Modnicki,
2. Receptura apteczna, Jachowicz,
3. Ćwiczenia z receptury, Krówczyński, Jachowicz,
4. Farmakognozja – podręcznik dla studentów farmacji, Kohlmünzer,
5. Fizjologia człowieka – podręcznik dla studentów licencjatów medycznych, Borodulin-Nadzieja,
6. Mały atlas anatomiczny, Aleksandrowicz,
7. Podręcznik pierwszej pomocy,
8. Praktyczne obliczenia farmaceutyczne,
Bonner,
9. Język angielski w aptece lub Język niemiecki w aptece, Carra,
10. Język migow
y w terapii, Szczepankowski
i inne ze szkolnego księgozbioru

Finansujemy praktyczną naukę zawodu.

Prowadzimy bez dodatkowych opłat naukę języka angielskiego lub niemieckiego, szkolenie z pierwszej pomocy medycznej.

Umożliwiamy uczniom przystępowanie do państwowego egzaminu zawodowego w szkole. Studium ma status ośrodka egzaminacyjnego.

Wyróżnia nas bardzo dobre praktyczne przygotowanie do zawodu i wysoka zdawalność egzaminu zawodowego - 100% w roku 2014. 

Zapraszamy także do nauki w zawodzie technik masażysta.

Warto pamiętać, że szkoły "Stopki" to szkoły godne zaufania!