Policealne Studium Medyczne w Iławie

Policealne Studium Medyczne w Iławie, prowadzone przez Stowarzyszenie "Stopka" istnieje od 2008 r. Jego siedziba mieści się w Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Iławie przy ulicy Sienkiewicza 1.

Kształcimy w zawodach: technik farmaceutyczny (2 lata), opiekun medyczny (1 rok)

Oferta nowych zawodów od września 2016:
opiekun w domu pomocy społecznej (2 lata), opiekun osoby starszej (2 lata), opiekunka środowiskowa (1 rok), asystent osoby niepełnosprawnej (1 rok)
 
Zapraszamy wszystkich, którzy pragną zdobyć atrakcyjny na rynku pracy zawód, dobrze przygotować się do egzaminu i przyszłej pracy.

Cieszymy się bardzo dobrą opinią pracodawców zatrudniających naszych absolwentów.

Uczymy w systemie weekendowym: piątek po południu, sobota, niedziela.

Dajemy wszystkim szansę zdobycia zawodu. Nie ma ograniczeń wieku słuchaczy ani egzaminów wstępnych. W szkole panuje przyjazna atmosfera.

Gwarantujemy pełną realizację programu nauczania, dobre przygotowanie do egzaminu zawodowego, umiarkowane stałe czesne (patrz zakładka rekrutacja).

Zatrudniamy stałą doświadczoną kadrę dydaktyczną.

Dysponujemy profesjonalnie wyposażonymi pracowniami. Kształcenie praktyczne odbywa się już w I semestrze.

Zapewniamy bezpłatne materiały i przybory do ćwiczeń, literaturę fachową, w tym wszystkie aktualne wydania Farmakopei Polskiej, Leki współczesnej terapii, atlasy anatomiczne.

Udostępniamy każdemu uczniowi zestaw podręczników odpowiednich do kierunku kształcenia:
1. Farmakologia dla policealnych szkół farmaceutycznych, t.I i II, Modnicki,
2. Receptura apteczna, Jachowicz,
3. Ćwiczenia z receptury, Krówczyński, Jachowicz,
4. Farmakognozja – podręcznik dla studentów farmacji, Kohlmünzer,
5. Fizjologia człowieka – podręcznik dla studentów licencjatów medycznych, Borodulin-Nadzieja,
6. Mały atlas anatomiczny, Aleksandrowicz,
7. Podręcznik pierwszej pomocy,
8. Praktyczne obliczenia farmaceutyczne,
Bonner,
9. Język angielski w aptece lub Język niemiecki w aptece, Carra,
10. Język migow
y w terapii, Szczepankowski,
11. Opiekun medyczny w praktyce, Szwałkiewicz
i inne ze szkolnego księgozbioru
.

Finansujemy praktyczną naukę zawodu. Współpracujemy ze Szpitalem Powiatowym w Iławie.

Prowadzimy bez dodatkowych opłat naukę języka angielskiego lub niemieckiego, szkolenie z pierwszej pomocy medycznej.

Umożliwiamy uczniom przystępowanie do państwowego egzaminu zawodowego w szkole. Studium ma status ośrodka egzaminacyjnego.
 
Wyróżnia nas wysoka zdawalność egzaminu zawodowego i bardzo dobre przygotowanie praktyczne absolwentów.

Nowy Przewodnik Kształcenia
Przy Policealnym Studium Medycznym w Iławie działa placówka kształcenia ustawicznego pod nazwą Nowy Przewodnik Kształcenia, która oferuje kursy i szkolenia z zakresu ratownictwa medycznego i pierwszej pomocy. Zapraszamy ratowników medycznych na punktowane seminaria.

Strona internetowa Nowego Przewodnika Kształcenia