Wszyscy absolwenci zdali egzamin zawodowy w zawodzie opiekuna medycznego, lecz nie wszyscy w zawodzie technika farmaceutycznego. W ub. roku było 2 razy 100%.

Szkoła prowadzi nabór na kierunki:
- technik farmaceutyczny,
- opiekun medyczny,
- opiekun w domu pomocy społecznej,
- opiekun osoby starszej,
- opiekunka środowiskowa,
- asystent osoby niepełnosprawnej

Rekrutacja trwa do 9 września
 

Przy Policealnym Studium Medycznym w Iławie działa placówka kształcenia ustawicznego o nazwie Nowy Przewodnik Kształcenia z ofertą kursów i szkoleń ratownictwa medycznego. Zapraszamy ratowników medycznych na punktowane seminaria.

 

 

 

Policealne Studium Medyczne w Iławie prowadzi od września 2014 r. kształcenie w zawodzie opiekuna medycznego. Jest to roczna szkoła policealna, dająca - oprócz kwalifikacji zawodowych - przydatne w życiu umiejętności. Naucz się opiekować chorym.

Od września 2015 r.  rozpoczyna działalność Policealna Szkoła dla Dorosłych "Stopka" w Iławie z ofertą kierunków: opiekun w domu pomocy społecznej, opiekun osoby starszej, opiekunka środowiskowa i asystent osoby niepełnosprawnej.

SSP STOPKA