Priumus Optimorum

 

Nasz podręcznik

Komunikaty:

- dla zdających egzamin zawodowy w czerwcu 2016 r.
 Termin przekazania szkołom wyników oraz świadectw i dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie - 26 sierpnia  (piątek)