Szczegółowe informacje dla kandydatów do Policealnego Studium Farmaceutycznego w Gdańsku

Rekrutacja na rok szkolny 2017/18!  Zapisz się jeszcze dziś!Warunki rekrutacji na kierunek technik farmaceutyczny:

Do studium przyjmowani są absolwenci szkół średnich (matura nie jest konieczna) bez ograniczeń wiekowych.


Dokumenty wymagane przy zapisie:

 • podanie -> [poniżej w załącznikach],
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • orzeczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki w zawodzie technika farmaceutycznego (skierowanie w sekretariacie szkoły) - szkoła finansuje badania w przychodni Portus (Gdańsk Nowy Port, ul. Wyzwolenia 49),
 • trzy zdjęcia o formacie 37 x 52 mm,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • dowód wpłaty wpisowego z nazwą studium.

Wpisowe w wysokości 100 zł należy wpłacić na konto:
Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka",
al. Piłsudskiego 83, 18-403 Łomża.
Nr rachunku:
20 1060 0076 0000 3300 0051 1874
z dopiskiem: wpisowe do studium w Gdańsku

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły.

Przyjęcie do studium odbywa się bez egzaminu wstępnego na spotkaniu rekrutacyjnym przed rozpoczęciem zajęć. Warunkiem przyjęcia jest prawidłowość złożonych dokumentów i podpisanie umowy o naukę. Kandydat ma prawo do zwrotu wpisowego, jeśli zawiadomi szkołę o rezygnacji z przyjęcia do studium do dnia spotkania rekrutacyjnego.

Opłata za naukę:

 • czesne 1250 zł za semestr (płatne w ratach miesięcznych po 250 zł bez wakacji)

Otrzymasz zniżkę:

 • 5% za płatność za semestr z góry

Nie płacisz za:

 • odczynniki chemiczne, materiały i sprzęt do ćwiczeń;
 • książki;
 • praktyki zawodowe;
 • zaświadczenia do ZUS i KRUS;
 • świadectwa szkolne;
 • egzamin zawodowy (w pierwszym podejściu);
 • miesiące wakacyjne lipiec, sierpień.

 

Zarejestruj się ON-LINE

 

Załączniki:
Pobierz ten plik (Podanie Gdańsk.doc)Podanie Gdańsk.doc[ ]37 kB
Pobierz ten plik (Podanie Gdańsk.pdf)Podanie Gdańsk.pdf[ ]76 kB