Priumus Optimorum

 

Nasz podręcznik

Policealne Studium Farmaceutyczne w Gdańsku

 

Kierunek kształcenia:

technik farmaceutyczny

Rejestracja szkoły:

Studium jest wpisane do ewidencji szkół niepublicznych Gminy Miasta Gdańska pod Nr 57/ST/01.

Siedziba Studium:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Gdańsku, Gdańsk-Orunia, ul.Smoleńska 5/7

Uprawnienia szkoły publicznej:

nadane decyzją Prezydenta Miasta Gdańska nr WSS.I-4311/NP.-ST/117/ER/01 z dnia 10.09.2001 r.

Nadzór pedagogiczny:

Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku

Organ prowadzący:

Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka"

Organizacja kształcenia:

  • nauka trwa dwa lata (cztery semestry), klasyfikacja jest po każdym semestrze;
  • kształcenie prowadzone jest systemem stacjonarnym, weekendowym;
  • zajęcia odbywają się od września do czerwca przez trzy dni w tygodniu: piątek (po południu), sobotę i niedzielę;
  • liczba godzin lekcyjnych w tygodniu 28;
  • ocenianie uczniów jest bieżące jak w szkole dla młodzieży (nie ma egzaminów semestralnych);
  • kończąc IV semestr nauki po zaliczeniu przewidzianych programem zajęć absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studium;
  • absolwenci po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technika farmaceutycznego uzyskają dyplom wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku.
Egzamin zawodowy:
Absolwenci Studium przystępują do egzaminu zawodowego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku. Egzamin przeprowadzany jest w siedzibie szkoły.
Egzamin zawodowy
 
Załączniki:
Pobierz ten plik (statut Gdańsk.pdf)statut PSF w Gdańsku[ ]9119 kB