Priumus Optimorum

 

Nasz podręcznik

Policealne Studium Farmaceutyczne w Chojnicach

 

Kierunek kształcenia:

technik farmaceutyczny

Rejestracja szkoły:

Studium jest wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Chojnicach pod numerem OKZ.4321-4/10 (zaświadczenie z dnia 21.09.2010 r.)

Siedziba Studium:

Zespół Szkół w Chojnicach, ul. Nowe Miasto 4-6

Uprawnienia szkoły publicznej:

nadane decyzją Starosty Chojnickiego z dnia 21.09.2010 r.

Nadzór pedagogiczny:

Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku

Organ prowadzący:

Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka"

Organizacja kształcenia:

  • nauka trwa dwa lata (cztery semestry), klasyfikacja jest po każdym semestrze;
  • kształcenie prowadzone jest systemem stacjonarnym, weekendowym;
  • zajęcia odbywają się od września do czerwca przez trzy dni w tygodniu: piątek (po południu), sobotę i niedzielę;
  • liczba godzin lekcyjnych w tygodniu 28;
  • ocenianie uczniów jest bieżące jak w szkole dla młodzieży (nie ma egzaminów semestralnych);
  • kończąc IV semestr nauki po zaliczeniu przewidzianych programem zajęć absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studium;
  • absolwenci po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technika farmaceutycznego uzyskają dyplom wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku

Egzamin zawodowy:
Absolwenci Studium przystępują do egzaminu zawodowego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku. Egzamin przeprowadzany jest w szkole.
Egzamin zawodowy

Załączniki:
Pobierz ten plik (statut Chojnice.pdf)statut PSF w Chojnicach[ ]9080 kB