Priumus Optimorum

 

Nasz podręcznik

 

 Policealne Studium Farmaceutyczne w Bochni


Policealne Studium Farmaceutyczne w Bochni powstało w 2010 r. Jego siedziba mieści się w II Liceum Ogólnokształcącym im. Orła Białego w Bochni przy ulicy Konfederatów Barskich 29.

Wszystkich, którzy pragną dobrze przygotować się do egzaminu zawodowego i pracy na stanowisku technika farmaceutycznego, zapraszamy do naszego studium. Nie ma ograniczeń wiekowych uczniów. Kandydaci powinni posiadać wykształcenie minimum średnie (w szkołach policealnych matura nie jest konieczna).

Gwarantujemy ciekawy zawód w dwa lata, pełną realizację programu nauczania, umiarkowane czesne (patrz zakładka „rekrutacja”), możliwość łączenia pracy zawodowej z nauką.

Oferujemy, bez dodatkowych opłat, naukę zawodowego języka obcego: angielskiego lub niemieckiego.

Studium ma status ośrodka egzaminacyjnego i zapewnia uczniom zdawanie państwowego egzaminu zawodowego w szkole.

Dyplom OKE oraz europass umożliwią podjęcie pracy w Polsce i w innych krajach europejskich.

Wyróżnia nas już potwierdzona bardzo dobra zdawalność egzaminu zawodowego - 100 proc. w 2012 roku, 100 proc w 2013 roku!

 Warto pamiętać, że szkoły "Stopki" to szkoły godne zaufania!