Priumus Optimorum

 

Nasz podręcznik

Policealne Studium Farmaceutyczne w Bochni

 

Kierunek kształcenia:

technik farmaceutyczny

Rejestracja szkoły:

Studium jest wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Starostę Bocheńskiego (zaświadczenie nr 4/2010 z dnia 30 lipca 2010 r.)

Siedziba Studium:

II Liceum Ogólnokształcące w Bochni, ul. Konfederatów Barskich 29

Uprawnienia szkoły publicznej:

nadane decyzją Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 maja 2010 r.

Nadzór pedagogiczny:

Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie

Organ prowadzący:

Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka"

Organizacja kształcenia:

  • nauka trwa dwa lata (cztery semestry), klasyfikacja jest po każdym semestrze;
  • kształcenie prowadzone jest systemem stacjonarnym, weekendowym;
  • zajęcia odbywają się od września do czerwca przez trzy dni w tygodniu: piątek (po południu), sobotę i niedzielę;
  • liczba godzin lekcyjnych w tygodniu 28;
  • ocenianie uczniów jest bieżące jak w szkole dla młodzieży (nie ma egzaminów semestralnych);
  • kończąc IV semestr nauki po zaliczeniu przewidzianych programem zajęć absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studium;
  • absolwenci po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technika farmaceutycznego uzyskają dyplom wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie.
Egzamin zawodowy:
Absolwenci Studium przystępują do egzaminu zawodowego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie. Egzamin przeprowadzany jest w siedzibie szkoły.
Egzamin zawodowy
Załączniki:
Pobierz ten plik (statut Bochnia.pdf)statut PSF w Bochni[ ]9060 kB