Priumus Optimorum

 

Nasz podręcznik

Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka"
al. Piłsudskiego 83, 18-403 Łomża
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30
tel. (86) 216 42 61
faks (86) 215 11 51
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.szkoly.stopkapress.com.pl

 

Policealne Studium Farmaceutyczne w Bochni
siedziba: II Liceum Ogólnokształcące w Bochni im. Orła Białego
32-700 Bochnia, ul. Konfederatów Barskich 29
tel. kom. 502 506 073
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
w okresie wakacyjnym sekretariat szkoły jest czynny pn.-pt. w godz. 9-14.

Policealne Studium Farmaceutyczne w Bochni

 

Kierunek kształcenia:

technik farmaceutyczny

Rejestracja szkoły:

Studium jest wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Starostę Bocheńskiego (zaświadczenie nr 4/2010 z dnia 30 lipca 2010 r.)

Siedziba Studium:

II Liceum Ogólnokształcące w Bochni, ul. Konfederatów Barskich 29

Uprawnienia szkoły publicznej:

nadane decyzją Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 maja 2010 r.

Nadzór pedagogiczny:

Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie

Organ prowadzący:

Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka"

Organizacja kształcenia:

 • nauka trwa dwa lata (cztery semestry), klasyfikacja jest po każdym semestrze;
 • kształcenie prowadzone jest systemem stacjonarnym, weekendowym;
 • zajęcia odbywają się od września do czerwca przez trzy dni w tygodniu: piątek (po południu), sobotę i niedzielę;
 • liczba godzin lekcyjnych w tygodniu 28;
 • ocenianie uczniów jest bieżące jak w szkole dla młodzieży (nie ma egzaminów semestralnych);
 • kończąc IV semestr nauki po zaliczeniu przewidzianych programem zajęć absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studium;
 • absolwenci po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technika farmaceutycznego uzyskają dyplom wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie.
Egzamin zawodowy:
Absolwenci Studium przystępują do egzaminu zawodowego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie. Egzamin przeprowadzany jest w siedzibie szkoły.
Egzamin zawodowy
Załączniki:
Pobierz ten plik (statut Bochnia.pdf)statut PSF w Bochni[ ]9060 kB

Rekrutacja na rok szkolny 2017/18 - zajęcia od września!  Zapisz się jeszcze dziś!


Warunki rekrutacji na kierunek technik farmaceutyczny:

Do studium przyjmowani są absolwenci szkół średnich (matura nie jest konieczna) bez ograniczeń wiekowych.

Wymagana dokumentacja:

 • podanie -> [poniżej w załącznikach],
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • orzeczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki w zawodzie technika farmaceutycznego   (skierowanie w sekretariacie szkoły),
 • trzy zdjęcia o formacie 37 x 52 mm,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • dowód wpłaty wpisowego z nazwą studium.

Wpisowe w wysokości 100 zł można wpłacić w sekretariacie szkoły lub na konto:
Nr rachunku:

25 1060 0076 0000 3300 0068 3571
z dopiskiem: wpisowe do studium w Bochni

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły do końca sierpnia. Ważna jest kolejność składania podań.

Przyjęcie do studium odbywa się bez egzaminu wstępnego na spotkaniu rekrutacyjnym pod koniec sierpnia, którego termin ustala dyrektor szkoły. Warunkiem przyjęcia jest prawidłowość złożonych dokumentów i podpisanie umowy o naukę. Kandydat ma prawo do zwrotu wpisowego, jeśli zawiadomi szkołę o rezygnacji z przyjęcia do studium do dnia spotkania rekrutacyjnego.

Opłata za naukę:

 • czesne 1250 zł za semestr (płatne w ratach miesięcznych po 250 zł bez wakacji)

Otrzymasz zniżkę:

 • 5% za płatność za semestr z góry

Nie płacisz za:

 • odczynniki chemiczne, materiały i sprzęt do ćwiczeń;
 • książki;
 • praktyki zawodowe;
 • zaświadczenia do ZUS i KRUS;
 • świadectwa szkolne;
 • egzamin zawodowy (w pierwszym podejściu);
 • miesiące wakacyjne lipiec i sierpień.

Zarejestruj się ON-LINE

 

Załączniki:
Pobierz ten plik (podanie Bochnia.doc)podanie Bochnia.doc[ ]37 kB
Pobierz ten plik (podanie Bochnia.pdf)podanie Bochnia.pdf[ ]74 kB

 

 Policealne Studium Farmaceutyczne w Bochni


Policealne Studium Farmaceutyczne w Bochni powstało w 2010 r. Jego siedziba mieści się w II Liceum Ogólnokształcącym im. Orła Białego w Bochni przy ulicy Konfederatów Barskich 29.

Wszystkich, którzy pragną dobrze przygotować się do egzaminu zawodowego i pracy na stanowisku technika farmaceutycznego, zapraszamy do naszego studium. Nie ma ograniczeń wiekowych uczniów. Kandydaci powinni posiadać wykształcenie minimum średnie (w szkołach policealnych matura nie jest konieczna).

Gwarantujemy ciekawy zawód w dwa lata, pełną realizację programu nauczania, umiarkowane czesne (patrz zakładka „rekrutacja”), możliwość łączenia pracy zawodowej z nauką.

Oferujemy, bez dodatkowych opłat, naukę zawodowego języka obcego: angielskiego lub niemieckiego.

Studium ma status ośrodka egzaminacyjnego i zapewnia uczniom zdawanie państwowego egzaminu zawodowego w szkole.

Dyplom OKE oraz europass umożliwią podjęcie pracy w Polsce i w innych krajach europejskich.

Wyróżnia nas już potwierdzona bardzo dobra zdawalność egzaminu zawodowego - 100 proc. w 2012 roku, 100 proc w 2013 roku!

 Warto pamiętać, że szkoły "Stopki" to szkoły godne zaufania!