Policealne Studium Farmaceutyczne w Augustowie

 

Kierunek kształcenia:

technik farmaceutyczny

Rejestracja szkoły:

Studium jest wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Starostę Augustowskiego pod nr 26 (zaświadczenie nr 1/2011)

Siedziba Studium:

Zespół Szkół Technicznych im. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie, ul. Tytoniowa 6

Uprawnienia szkoły publicznej:

nadane decyzją Starosty Augustowskiego nr 1/2011 z dnia 3 lutego 2011 r.

Nadzór pedagogiczny:

Podlaski Kurator Oświaty w Białymstoku

Organ prowadzący:

Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka"

Organizacja kształcenia:

  • nauka trwa 2,5 roku;
  • dogodne godziny kształcenia dla osób pracujących;
  • ocenianie uczniów jest bieżące jak w szkole dla młodzieży (nie ma egzaminów semestralnych);
  • kończącnaukę uczniowie otrzymują świadectwo ukończenia studium;
  • uczniowie po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie uzyskają dyplom wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie.
Egzamin zawodowy:
Uczniowie Studium przystępują do egzaminu zawodowego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie. Egzamin przeprowadzany jest w siedzibie szkoły.
 
Załączniki:
Pobierz ten plik (statut Augustów.pdf)statut Augustów.pdf[ ]9050 kB