Priumus Optimorum

 

Nasz podręcznik

Szkoła Policealna dla Dorosłych "Stopka" w Zielonej Górze

 

Trwa rekrutacja na rok szkolny 2016/17

 

Rekrutacja na kierunki: higienistka stomatologiczna, opiekun medyczny.
Do szkoły przyjmowani są absolwenci szkół średnich (matura nie jest konieczna).
Dokumenty wymagane przy zapisie:

  • podanie,
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • zaświadczenie lekarza medycyny pracy z orzeczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do praktycznej nauki zawodu,
  • trzy zdjęcia o formacie 37 x 52 mm,
  • kserokopia dowodu osobistego,
  • dowód wpłaty wpisowego.

Wpisowe w wysokości 100 zł można wpłacić w sekretariacie szkoły lub na konto:
Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka",
al. Piłsudskiego 83, 18-403 Łomża
Nr rachunku: 53 1060 0076 0000 4013 4000 1494
z dopiskiem: wpisowe do szkoły w Zielonej Górze

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły.

Przyjęcie do szkoły odbywa się bez egzaminu wstępnego po podpisaniu przez kandydata umowy o naukę podczas spotkania rekrutacyjnego. Kandydat ma prawo do zwrotu wpisowego, jeśli zawiadomi szkołę o rezygnacji z przyjęcia do szkoły do dnia spotkania.


Opłata za naukę (czesne):

•   higienistka stomatologiczna: 1100 zł za semestr (płatne w ratach miesięcznych po 220 zł),
•   opiekun medyczny: 750 zł za semestr (płatne w ratach miesięcznych po 150 zł).

Otrzymasz zniżkę:

•    5% za płatność za semestr z góry.

Nie płacisz za:

•    praktyki zawodowe;
•    zaświadczenia do ZUS i KRUS;
•    świadectwa szkolne i egzaminy zawodowe (w pierwszym podejściu);
•    wakacje.

Zarejestruj się ON-LINE

 

 

Pobierz podanie: