Priumus Optimorum

 

Nasz podręcznik

O NAS

Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka"
Istnieje od 1981 roku. Prowadzi działalność kulturotwórczą, wydawniczą i oświatową.

TRADYCJA
W szkolnictwie medycznym działamy od 1999 roku. Dotychczas wykształciliśmy 5170 techników farmaceutycznych, 54 ratowników medycznych i 7 opiekunów medycznych. Nasi absolwenci są wysoko oceniani przez pracodawców. Farmacja to nasza specjalność. Prowadzimy w roku szkolnym 2015/2016 22 szkoły policealne kształcące w zawodzie technika farmaceutycznego. Stowarzyszenie "Stopka" jest wydawcą pierwszego i jedynego zatwierdzonego przez MEN podręcznika do nowej podstawy programowej Farmakologia dla policealnych szkół farmaceutycznych.

TYLKO U NAS
- możesz pracować i jednocześnie się uczyć
- bardzo dobrze przygotujesz się do zawodu - od I semestru uczniowie odbywają w pracowniach ćwiczenia praktyczne

ZAPEWNIAMY
przyjazną atmosferę, profesjonalną kadrę, dobrze wyposażone pracownie

GWARANTUJEMY

- pełną realizację programu nauczania,
- książki dla każdego ucznia,
- sprzęt, materiały i surowce do ćwiczeń,
- bezpłatne praktyki i wycieczki dydaktyczne

NAGRADZAMY NAJLEPSZYCH
Trzem najlepszym absolwentom Stowarzyszenie "Stopka" przyznaje medal PRIMUS OPTIMORUM i nagrodę pieniężną.

ROBIMY WSZYSTKO, ABYŚ ZDAŁ EGZAMIN ZAWODOWY
Zdawalność egzaminu w naszych szkołach jest co roku wyższa od średniej krajowej. W roku 2015 egzamin w zawodzie technika farmaceutycznego zdało 95% absolwentów, w zawodzie opiekuna medycznego - 100%. 13 szkół uzyskało 100-procentową zdawalność, a na egzaminie z części praktycznej wielu uczniów uzyskało wynik 100%. Co roku zdawalność egzaminów zawodowych w szkołach Stopki jest wyższa od średniej krajowej.

KSZTAŁCIMY W ZAWODACH ATRAKCYJNYCH NA RYNKU PRACY
Nasi dotychczasowi absolwenci – technicy farmaceutyczni pracują w aptekach w Polsce, a także w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Norwegii.
Poszerzamy ofertę edukacyjną o nowe zawody liczące się na rynku pracy w krajach europejskich i dające przydatne w życiu umiejętności, np. opiekun medyczny, opiekun osoby starszej i in.
Programy nauczania – obok przedmiotów kierunkowych – uwzględniają naukę języka obcego zawodowego, szkolenia pierwszej pomocy i zasady prowadzenia działalności gospodarczej.