Technik farmaceutyczny wznowiony!

Od września 2019 roku rozpoczynamy kształcenie

 

Zajęcia prowadzone są w bogato wyposażonych laboratoriach w systemie wieczorowo-weekendowym. Możesz pogodzić pracę z nauką.

Czas trwania nauki: 2,5 roku (5 semestrów)

Tryb nauczania: Dzienny

Tytuł zawodowy: Technik Farmaceutyczny

Opłaty: informacji udzielamy telefonicznie/mailowo

 

Rozpocznij naukę u nas

- Nasze szkoły posiadają uprawnienia szkoły publicznej i pozwolenie Ministerstwa Zdrowia.

- Nadzór nad szkołą sprawuje Kuratorium Oświaty.

- Państwowe Egzaminy Zawodowe przeprowadzamy we własnych ośrodkach egzaminacyjnych.

- Uczniowie otrzymują legitymacje uprawniające do zniżek na przejazdy oraz zaświadczenia do ZUS iKRUS.

Warunki nauki

– wysoko wyspecjalizowani wykładowcy

- praktyczna nauka zawodu w specjalistycznych placówkach medycznych – absolwenci otrzymują tytuł technikaoraz EUROPASS, europejski certyfikat umiejętności uznawany w krajach Unii Europejskiej

Kto może podjąć naukę?

– absolwenci szkoły średniej – Matura nie jest wymagana!– absolwenci studiów wyższych, którzy potrzebują się przekwalifikować – osoby bezrobotne, poszukujące pracy – pracownicy, którzy planują swoją ścieżkę rozwoju zawodowego, dostosowując się do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy – osoby, które chcą podjąć pracę poza granicami kraju, którym zapewniamy zdobycie zawodu, naukę języka obcego, naukę języka migowego.

Możliwości pracy po zakończeniu nauki:

  • w aptekach, punktach aptecznych 
  • w hurtowniach farmaceutycznych 
  • w wytwórniach przemysłu farmaceutycznego 
  • w sklepach zielarskich 
  • w laboratoriach

 

Dzięki EUROPASS możesz rozpocząć pracę w powyższych placówkach nie tylko w kraju ale i za granicą.