Aktualności

Szkoła Policealna Farmaceutyczna w Augustowie

Szkoła istnieje od 2011 r. Siedziba mieści się w Zespole Szkół Technicznych im. Gen. I. Prądzyńskiego w Augustowie, przy ulicy Tytoniowej 6.

Prowadzona jest przez Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze „Stopka''.

Nauka w zawodzie technika farmaceutycznego trwa 5 semestrów i kończy się zawodowym egzaminem państwowym przeprowadzonym przez Okregową Komisję Egzaminacyjną.
W dodatku słuchacz uzyskuje również dyplom europass, który umożliwia podjecie pracy nie tylko w Polsce, ale także w krajach Unii Europejskiej.
Co roku uczestniczymy w targach edukacyjnych.

Nasze pracownie, w których odbywają się zajęcia z technologii postaci leku i analizy leków.

Przyjdź, przekonaj się!

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę.