Aktualności

STAŻ TECHNIKA FARMACEUTYCZNEGO – w pigułce

 

Absolwent, legitymujący się tytułem technika farmaceutycznego, może ubiegać się o staż, który trwa 24 miesiące i jest realizowany na podstawie umowy o pracę.

Technik farmaceutyczny może złożyć podanie o staż w aptece ogólnodostępnej lub szpitalnej, pod warunkiem że apteka zapewnia świadczenie określonych usług farmaceutycznych. Nowe zasady stażu technika farmaceutycznego przewidują możliwość objęcia stanowiska kierownika punktu aptecznego przez technika farmaceutycznego posiadającego 3-letni staż pracy w aptekach ogólnodostępnych.

Podstawa prawna

Staż technika farmaceutycznego oraz sposób i tryb jego odbywania określa

rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002, Nr 126, Poz. 1082)

w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego.

Zgodnie z rozporządzeniem, staż technika farmaceutycznego nadzorowany jest przez opiekuna, tj. kierownika apteki lub farmaceutę przez niego wyznaczonego.

Technik farmaceutyczny po odbyciu stażu w aptece staje się osobą wykwalifikowaną do świadczenia usług farmaceutycznych w zakresie swoich uprawnień zawodowych, przewidzianych w ustawie Prawo farmaceutyczne.

Jakie są obowiązki technika farmaceutycznego na stażu w aptece?

Obowiązki technika farmaceutycznego wynikają bezpośrednio z programu stażu zawartego w rozporządzeniu i obejmują:

  • prace przy sporządzaniu leków recepturowych;

  • prace przy ekspedycji preparatów leczniczych oraz wyrobów medycznych;

  • wdrożenie w zasady rozmieszczenia, przechowywania oraz wydawania preparatów leczniczych oraz wyrobów medycznych;

  • wdrożenie w etyczne, prawne i organizacyjne zasady wykonywania zawodu technika farmaceutycznego.

W trakcie stażu w aptece technik farmaceutyczny może samodzielnie wykonywać czynności pomocnicze przy sporządzaniu, wytwarzaniu i wydawaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych, z wyłączeniem:

- substancji bardzo silnie działających,

- substancji psychotropowych grupy I-P i II-P oraz środków odurzających,

- preparatów będących lekami do żywienia pozajelitowego, dojelitowego, lekami w dawkach dziennych (w tym lekami cytostatycznymi).

 

Zaświadczenie o odbyciu stażu technika farmaceutycznego otrzymasz !

Na podstawie uzupełnionego dziennika stażu i pisemnej oceny opiekuna, potwierdzającej w całości zrealizowany staż.

Zgodnie z rozporządzeniem, dziennik stażu technika farmaceutycznego, ma formę książkową z kolejno ponumerowanymi stronami.

 

Na stronie ISAP znajduje się treść rozporządzenia w sprawie odbywania praktyki przez technika farmaceutycznego – link poniżej. 
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20021261082

 

 

REKRUTACJA!

 Nie zdążyłeś? Za długo się zastanawiałeś?
Dajemy Ci nową szansę.

Nabór zimowy we wszystkich naszych szkołach!

NIE ZWLEKAJ - ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

TECHNIK FARMACEUTYCZNY
TO TWÓJ SUKCES W 2021 ROKU!

Potrzebujesz więcej informacji, zadzwoń!
86 216 42 61
690 465 800

Złóż dokumenty jak najszybciej.

Farmacja to nasza specjalność!

 
Zapraszamy wszystkich,
którzy pragną zdobyć atrakcyjny zawód w pięć semestrów,
dobrze przygotować się do egzaminu i przyszłej pracy: w aptece, hurtowni, firmie farmaceutycznej, sklepie zielarsko-medycznym, zakładzie produkującym leki, kosmetyki i wyroby medyczne.
Gwarantujemy pełną realizację nowego programu nauczania,
kształcenie praktyczne w profesjonalnie wyposażonych pracowniach,
przystąpienie w szkole do państwowego egzaminu zawodowego.
Zatrudniamy kompetentną kadrę dydaktyczną.
Zajęcia prowadzą czynni zawodowo farmaceuci i doświadczeni nauczyciele.
Zapewniamy darmowe podręczniki, materiały i substancje do ćwiczeń, literaturę fachową.
Finansujemy praktyczną naukę zawodu w aptekach;
interesujące wycieczki dydaktyczne, warsztaty i konferencje.
Nagradzamy najlepszych
 – „Stopka” przyznaje najlepszym absolwentom
medal Primus Optimorum i nagrodę pieniężną.
 
 
W ciągu 20 lat „Stopka” wykształciła ok. 4000 absolwentów.
Wysoka zdawalność, w granicach 100 proc.
 
 
 

DOŁĄCZ DO NAS!

 

Szkoła Policealna Farmaceutyczna w Zielonej Górze przy ul. Kupieckiej 49b prowadzi obecnie naukę na I i II roku.

Zapraszamy osoby zainteresowane zdobyciem nowych kompetencji i atrakcyjnego zawodu do szkoły!

Możesz dołączyć jeszcze do naszej grupy na I roku!

Wiele szkół nie zdołało uruchomić nauki na I roku, bądź ją zawiesiły!!!

Zapraszamy do nas, informacja pod nr tel.607245230  

Zadzwoń, zapytaj!!!

Nasze atuty to: dobrze wyposażone laboratoria, doświadczona kadra i przyjazna atmosfera!

Już wkrótce!

 
BEZPŁATNE Webinaria!
 
Zorganizowaliśmy je specjalnie dla Was - uczniów i wykładowców szkół Stopki. W dwóch blokach tematycznych.
 
Pozwolą poszerzyć Twoją wiedzę i kompetencje.
 
Poświęć trochę czasu - skorzystaj. 
 
  
 
 
 

Dziękujemy!

Podkategorie